O Concello amplía o prazo para a xustificación de subvencións para comisións de festas parroquiais 2018

O CONCELLO AMPLÍA O PRAZO PARA A XUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA COMISIÓNS DE FESTAS PARROQUIAIS
2018

O Concello de Cedeira aprobou a ampliación do prazo de xustificación das subvencións para as comisións de festas parroquiais 2018, cuxas bases foron publicadas no BOP núm. 205 de 26 de outubro, de xeito que a data límite se prorroga ata o 17 de decembro de 2018.

O prazo de execución das actividades susceptibles de subvención se mantén no día 30 de novembro de 2018.

Na seguinte ligazón pode consultar a resolución aprobada para a apliación do prazo:

IR Á LIGAZÓN Resolución de avocación de competencias e aprobación da ampliación de plazos para a xustificación das subvencións para comisións de festas parroquiais 2018

O Concello amplía o prazo para a xustificación de subvencións deportivas e culturais

O CONCELLO AMPLÍA O PRAZO PARA A XUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓNS DEPORTIVAS E CULTURAIS

O Concello de Cedeira aprobou a ampliación do prazo de xustificación das subvencións obxecto das convocatorias para investimentos e actividades das áreas socio-cultural e de deportes publicadas no BOP 168 de 4 de setembro, de xeito que a data límite se prorroga ata o 17 de decembro de 2018.

O prazo de execución das actividades susceptibles de subvención se mantén no día 30 de novembro de 2018.

Na seguinte ligazón pode consultar a resolución aprobada para a apliación do prazo:

IR Á LIGAZÓN Resolución de avocación de competencia e aprobación ampliación plazos para xustificación subvencións da área sociocultural para investimentos e actividades 2018 a entidades e asociacións de ámbito municipal e para actividades e inversións de clubs e entidades deportivas 2018

Información curso gratuito para persoas desempregadas

INFORMACIÓN CURSO GRATUITO PARA PERSOAS DESEMPREGADAS

Dende Unións Agrarias – UPA estamos a impartir o curso “Manexo de cultivo ecolóxico de mazá”. Este curso impartirase en modalidade a distancia, ten unha duración de 100 horas, é totalmente gratuíto e vai dirixido a persoas en situación de desemprego de calquer sector de actividade.

No tríptico que achegamos especifícase a temática do mesmo, así como outra información de interese. A matrícula é aberta e as persoas interesadas xa se poden matricular; o prazo máximo para matricularse no curso é o 30 de septembro.

Este curso enmárcase dentro do proxecto REDNAMAN que estamos a levar a cabo a través do Programa Empleaverde. O Programa Empleaverde do Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente é a iniciativa da Fundación Biodiversidade para o impulso e a mellora do emprego, o emprendemento e o medio ambiente. Está cofinanciado polo Fondo Social Europeo ( FSE) no marco do Programa Operativo Emprego, Formación e Educación 2014-2020.

Para calquera dúbida ou consulta poden poñerse en contacto connosco a través dos seguintes medios:

Correo-e: formacion.unions@upa.es

Teléfono: 981 530 500

Descarga Tríptico do curso

Tríptico FD_DEF

A Mancomunidade informa sobre a contratación dun/unha informador/a turístico do Xeodestino Ferrolterra-Rías Altas

A MANCOMUNIDADE INFORMA SOBRE A CONTRATACIÓN DUN/UNHA INFORMADOR/A TURÍSTICO DO XEODESTINO FERROLTERRA-RÍAS ALTAS

A Mancomunidade obtivo unha subvención ao abeiro da RESOLUCIÓN do 2 de xaneiro de 2018 pola que se Establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións a concellos declarados municipios turísticos e a xeodestinos de Galicia para a contratación de persoal nas oficinas de turismo nos meses de xuño, xullo,agosto e setembro, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 na que se establece, cuxo artigo 1 establece que, como medida de fomento do emprego, o persoal que se contrate deberá figurar como desempregado, ou demandante dunha mellora de emprego, no Servizo Público de Emprego de Galicia, motivo polo que foi presentada unha oferta no Servizo Público de Emprego de Galicia.

As bases do procedemento poden consultarse no taboleiro de anuncios da web da Mancomunidade
IR Á LIGAZÓN Contratación de informador/ turístico da Mancomunidade

 

O Cedeira impulsa a súa política medioambiental coa contratación de sete persoas: un técnico e seis peóns

O CEDEIRA IMPULSA A SÚA POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL COA CONTRATACIÓN DE SETE PERSOAS: UN TÉCNICO E SEIS PEÓNS

O Concello de Cedeira dalle pulo á promoción e defensa do patrimonio natural e criterios medioambientais dentro da política municipal coa contratación dun total de sete persoas. Así, o executivo local pasará a dispoñer dun técnico en dita materia que lle asesorá tanto á hora de recuperar espazos naturais como á de deseñar programas de información
e sensibilización ambiental, ademais de realizar tarefas de coordinación de actuaciones con outros organismos e de dar aopio no desenvolvemento de plans de mantemento. Este cadro de persoal completarase con seis peóns, que se encargarán de levar a cabo tarefas de conservación e mantemento de espazos públicos.

Trátase de contratacións temporais, do mes de xuño ao de setembro, que se financiará a través
do Fondo de Compensación Medioambiental (FCA).

O orzamento para este ano do Fondo Medioambiental ascende a 87.753,54 euros. Con cargo a esta cantidade tamén se prevé a ampliación do número de cobrecontedores, por importe de 8.097,32 euros. Esta medida consiste na instalación de estruturas de madeira para deixar fóra da vista os colectores do servizo de recollida de lixo.
O Concello de Cedeira tamén destina outra partida económica do Fondo de Compensación Medioambiental, cuxo importe é de 36.283,06 euros, a darlle continuidade ao programa de aforro enerxético -o que se vai a traducir na substitución das actuais luminarias da praza de Galicia por outras de tecnoloxía led- e ao plan municipal para darlle unha maior visibilidade aos peóns. Neste último caso, trátase de iluminar os pasos de peóns coa finalidade de que os automobilistas poidan percibir a presenza de persoas sobre a calzada. As actuacións incluídas na presente anualidade do FCA se levarán a cabo nas avenidas Zumalacárregui e da Area e na rúa Cuartel.

Convocatoria e Bases para a formación dunha bolsa de traballo para realizar nomeamentos interinos para o posto de arquitecto/a

CONVOCATORIA E BASES PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO PARA REALIZAR NOMEAMENTOS INTERINOS PARA O POSTO DE ARQUITECTO/A

O obxecto da convocatoria é a formación dunha bolsa de traballo para realizar nomeamentos interinos no posto de
arquitecto/a encadrado na escala de Administración Especial, subescala Técnica, grupo “A1” do Concello de Cedeira, co fin de facer fronte ás situacións expostas no artigo 23.2 da Lei 2/2015, de 29 de decembro, de emprego público de Galicia.

A presentación de solicitudes poderá facerse no Rexistro Xeral do Concello de Cedeira, na Sede Electrónica (https://
sede.cedeira.es) ou na forma prevista no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento Administrativo común das Administracións Públicas. Se presentara a instancia por correo postal, deberá aparecer o selo da oficina de correos na devandita solicitude e se comunicará ao Concello a presentación da solicitude, por correo electrónico á direccióncorreo@cedeira.es, ou por fax ao número 981482506. Noutro caso só a data de inscrición da instancia no Rexistro do Concello será a que se teña en conta para todos os efectos.

O prazo de presentación de solicitudes será de OITO DÍAS NATURAIS, contados dende o seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no BOP

DESCARGA Convocatoria e Bases para a formación dunha bolsa de traballo para realizar nomeamentos interinos para o posto de arquitecto/a

Aberto o prazo da convocatoria de praza de auxiliar administrivo/a

ABERTO O PRAZO DA CONVOCATORIA DE PRAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

Onte se publicou no BOE o anuncio correspondente e por tanto dende hoxe mesmo se poden presentar instancias
para participar no proceso selectivo para obter a praza de auxiliar administrativo/a.

O prazo remata o día 16 de abril.


VER PDF Anuncio BOP Bases específicas reguladoras da convocatoria para a provisión, en propiedade, quenda libre, dunha praza de auxiliar de Administración xeral


VER PDF Anuncio DOG do extracto da convocatoria para a provisión en propiedade dunha praza de auxiliar administrativo/a.


VER PDF Resolución de 15 de marzo de 2018, de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Ferrol (A Coruña), referente a la convocatoria para proveer una plaza


DESCARGA EN WORD Modelo de solicitud

 

 

Selección de dous técnicos de inserción laboral

SELECCIÓN DE DOUS TÉCNICOS DE INSERCIÓN LABORAL

O Concello de Cedeira selección: DOUS TÉCNICOS DE INSERCIÓN LABORAL. O prazo para presentar solicitudes de participación no proceso selectivo é de 5 días hábiles (sen incluir sábados, domingos ou festivos) dende a data da publicación das bases no BOP.

As bases poden consultarse no seguinte enlace á publicación no Boletín Oficial da Provincia:

Ir o enlace Selección de dous técnicos de inserción laboral

Cedeira abrirá unha bolsa de emprego para administrativos

CEDEIRA ABRIRÁ UNHA BOLSA DE EMPREGO PARA ADMINISTRATIVOS

Está aberto o prazo para presentar as solicitudes para participar no proceso

Cedeira convoca un concurso oposición co obxectivo de crear unha bolsa de emprego para a realización de contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos como administrativo, unha proposta coa que se busca fomentar o emprego no municipio.

Poderá presentarse calquera persoa maior de 18 anos que estea en posesión do título de bacharelato, formación profesional ou superior. O prazo para presentar as solicitudes concluirá o xoves da próxima semana. Haberá unha proba de selección na que se valorará formación e experiencia e outra de coñecemento.

Fonte: La Voz de Galicia

Pode consultar a nova na seguinte ligazón:

IR Á LIGAZÓN Cedeira abrirá unha bolsa de emprego para administrativos

bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos como administrativo

BOLSA DE TRABALLO PARA REALIZAR CONTRATACIÓNS LABORAIS TEMPORAIS OU NOMEAMENTOS INTERINOS COMO ADMINISTRATIVOS

O obxecto da convocatoria é a formación dunha bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos nos postos de traballo de administrativo encadrados na escala de Administración xeral, subescala de administrativa, grupo “C1” do Concello de Cedeira.

A presentación de solicitudes poderá facerse no Rexistro Xeral do Concello de Cedeira, na Sede Electrónica (https://sede.cedeira.es) ou na forma prevista no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de octubre, do procedimiento administrativo común das Administracións Públicas. Se se presentara a instancia por correo postal, deberá aparecer o selo da oficina de correos na devandita solicitude e se comunicará ao Concello a presentación da solicitude, por correo electrónico á dirección correo@cedeira.es, ou por fax ao número 981482506. Noutro caso só a data de inscrición da instancia no Rexistro do Concello será a que se teña en conta para todos os efectos.

O prazo de presentación de solicitudes será de DEZ DÍAS NATURAIS, contados dende o seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no BOP.

Para máis información :

VER PDF Convocatoria e Bases específicas para a formación dunha bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos como administrativo