Cedeira diminúe a presión fiscal sobre as familias rebaixando os tipos de gravame

CEDEIRA DIMINÚE A PRESIÓN FISCAL SOBRE AS FAMILIAS REBAIXANDO OS TIPOS DE GRAVAME

Tres foron os asuntos aprobados por unanimidade polo pleno de Cedeira celebrado o pasado martes, o que leva ao equipo de goberno a pensar que “debemos estar facendo algo ben o noso traballo para que ata a oposición vote a prol das nosas propostas, tal e como está a suceder nas últimas sesións plenarias”. A desta semana tiña carácter extraordinario.

No primeiro punto, a corporación tomou o acordo de aprobar a resolución pola que o goberno local garante unha achega provincial, por importe de 158.806,51 euros, con cargo ao POS 2017 para acometer obras de saneamento nas rúas Paz, Silva e Floreal. Trátase de intervencións incluídas no plan municipal de mellora da rede de saneamento e cuantificado en 1,1 millóns de euros ata o ano 2018.

O segundo asunto foi o relativo á política fiscal coa que o goberno municipal trata de reducir a presión sobre as familias a raíz do “catastrazo do ano 2013”.“Un erro que agora está a recoñecer o PP ao votar a prol de reducir os tipos de gravame dos inmobles urbanos e rústicos para tratar de compensar a subida dos valores catrastais”, segundo se apuntou desde o executivo cedeirense. Así, no caso das vivendas urbanas, o tipo pasará do 0,50% ao 0,48% e, no das propiedades rústicas, queda no 0, 42% cando antes estaba no 0,46%.

Por último, a corporación tamén aprobou o cambio de uso da propiedade que dará lugar á ampliación da escola infantil, unha decisión coa que “se dá carpetazo definitivo a todo que que tiña que facer o Concello de Cedeira”, segundo o equipo de goberno. O acordo recoñece como uso principal o de equipamento sanitario asistencial e como complementario o de equipamento sociocultural. Os responsables municipais entenden que agora lle toca ao Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar seguir avanzando na realización do proxecto para que Cedeira poida ter as prazas de gardería que realmente necesita. “Nós xa fixemos o que tiñamos que facer para que a ampliación da escola infantil se poda levar a cabo”, apuntan.

Proposta de modificación da ordenanza 1.1 reguladora do Imposto de bens inmobles

PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA 1.1 REGULADORA DO IMPOSTO DE BENS INMOBLES

A efectos do disposto no art. 133 da Lei 39/2015, do Procedemento administrativo común das administracións públicas, publícase a proposta de modificación da ordenanza do IBI, para o seu coñecemento por parte da cidadanía así como para que teñan a posibilidade de trasladar a súas opinións e aportacións.

Pode consultar e descargar o texto da modificación na seguinte ligazón:

IR Á LIGAZÓN Proposta de modificación da ordenanza 1.1 reguladora do Imposto de bens inmobles (PDF)

IR Á LIGAZÓN Proposta de modificación da ordenanza 1.1 reguladora do Imposto de bens inmobles (WORD)

Pode acceder ao buzón de suxestións na seguinte ligazón:

IR Á LIGAZÓN Buzón de suxestións

O Concello aprobou unha bonificación do 50% no IBI polo aproveitamento térmico ou eléctrico da enerxía solar

O CONCELLO APROBOU UNHA BONIFICACIÓN DO 50% NO IBI POLO APROVEITAMENTO TÉRMICO OU ELÉCTRICO DA ENERXÍA SOLAR

O pleno do Concello de Cedeira, na sesión celebrada na tarde de onte, aprobou por unanimidade rebaixar a carga impositiva aos propietarios de vivendas que opten polo uso de paneis solares para o consumo de luz e auga quente. Así, a partir de agora os bens inmobles que teñan instalados sistemas para o aproveitamento térmico ou eléctrico da enerxía procedente do sol terán unha bonificación do 50% na cota íntegra do imposto o primeiro ano, e dun 25% o segundo ano. A medida está vinculada á instalación destes sistemas durante os primeiros anos da súa posta en funcionamento e nos casos que non veña imposta por obriga legal o regulamentaria. Tamén está condicionada a que as instalacións para a produción de calor engadan colectores homologados pola administración competente.

O goberno municipal pretende así seguir a introducir criterios medioambientais nas respectivas ordenanzas fiscais que o permitan -xa existe unha redución do 50% no imposto rodaxe pola compra de coches eléctricos- para tratar de sensibilizar á cidadanía sobre o emprego de enerxías alternativas ou menos contaminates, como no caso dos vehículos.

O pleno tamén aprobou por unanimidade unha moción presentada polo equipo de goberno (PSOE, BNG e Anova) pola que se insta a Área Sanitaria de Ferrolterra a solucionar as carencias de persoal sanitario que, durante todo o ano pero de maneira máis especial durante os periodos vacacionais, está a xenerar continuas queixas entre os usuarios da sanidade pública. A corporación entende que o servizo que se está a dar en Cedeira -con feitos como o de ter que compartir pediatra co Concello de Valdoviño, tal e como aconteceu o pasado verán, non dispoñer dun facultativo de reforzo e deixar sen cubrir as baixas- merman as prestacións que reciben os usuarios do Sergas, polo que se demanda dos seus responsables que se adopten as medidas necesarias para corrixir as deficiencias sinaladas.

Pola vía de urxencia, o pleno sacou adiante por unanimidade unha moción tamén presentada polo equipo de goberno pola que o Concello de Cedeira se incorpora á Xunta pro Devolución do Pazo de Meirás, rexeita a xestión por parte da Fundación Nacional Francisco Franco do programa de visitas á que aínda hoxe é residencia de verán da familia Franco e apoia ao Concello de Sada na súa demanda de facerse cargo delas. A corporación entende que a “adquisición do pazo aos herdeiros da Condesa de Pardo Bazán foi un roubo e un espolio continuado” e os metodos que se utilizaron “fraudulentos”.

O pleno aprobou finalmente como festas locais cara ao próximo ano os días 13 de xuño e 26 de xullo, festividades de San Antón e Santa Ana, respectivamente.

Cedeira convoca as axudas públicas para fomentar a cultura e promocionar o deporte a través das entidades locais

CEDEIRA CONVOCA AS AXUDAS PÚBLICAS PARA FOMENTAR A CULTURA E PROMOCIONAR O DEPORTE A TRAVÉS DAS ENTIDADES LOCAIS

O curso escolar arrinca en Cedeira coa apertura do plazo de presentación de solicitudes para ter acceso ás subvencións concedidas polo Concello para fomentar a cultura e o deporte a través das iniciativas levadas a cabo polas entidades locais, así como para a mellora das instalacións e a compra de bens inventariados con aportacións económicas sempre que o importe da axuda solicitada sexa superior aos 100 euros.

As convocatorias fixéronse públicas hoxe coa publicación das catro resolucións no Boletín Oficial da Provincia, polo que desde o equipo de goberno se anima ás asociacións a consultar canto antes as disposicións para acceder ás devanditas axudas.

A partir de agora ábrese un prazo de 15 días para a presentación de solicitudes. As instancias hainas que presentar na sede electrónica del Concello. O goberno local reserva unha partida de 48.000 euros para apoiar por esta vía a cultura e promocionar o deporte no ámbito local, coa concesión de axudas que poden chegar a representar ata un 70% da cantidade necesaria para levar a cabo unha determinada actividade. No caso das subvencións culturais, establécese unha aportación máxima de 1.500 euros por cada beneficario.

Pode consultar toda a información sobre as subvencións municipais na seguinte ligazón:

IR Á LIGAZÓN Subvencións municipais

Aberto o prazo de solicitude de subvencións para gastos de funcionamiento de escolas de música e comisións de festas

ABERTO O PRAZO DE SOLICITUDE DE SUBVENCIÓNS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE ESCOLAS DE MÚSICA E COMISIÓNS DE FESTAS

O Concello abre hoxe o prazo de solicitude para dúas subvencións:  Subvención para gastos de funcionamiento de escolas de música e subvencións para comisións de festas.

Nas seguintes ligazóns pone consultar as bases publicadas de ámbalas dúas subvencións:

IR Á LIGAZÓN Bases para a subvención para gastos de funcionamiento de escolas de música

IR Á LIGAZÓN Bases para a subvención para comisións de festas

Na seguinte ligazó pode consultar toda a información sobre subvencións municipais:

IR Á LIGAZÓN Subvencións municipais

O Pleno aprobou onte un remanente de tesourería por importe de 539.897 euros

O PLENO APROBOU ONTE UN REMANENTE DE TESOURERÍA POR IMPORTE DE 539.897 EUROS

A corporación municipal de Cedeira celebrou onte o pleno correspondente ao presente mes de xullo, unha sesión que arrincaba pasadas as oito da tarde e na que saíron adiante temas de moi diferente contido. A aprobación dun remanente de tesourería, por importe de 539.897,77 euros, foi uns dos que espertou maior interese. O acordo saiu adiante co apoio do equipo de goberno.

O 42% da citada cantidade emplearase en amortizar a débeda, o que vén sendo case 227.000 euros. Os restantes 312.952 euros serán utilizados para facer fronte aos gastos derivados de novas inversións e iniciativas. Así, o primeiro pago para a adquisición do edificio das sindicais (24.396,44 euros), a reparación de pistas (123.760,46 euros), a reposición de alumeado (30.000 euros) e a reforma da estación de autobuses encentro municipal da xuventude (25.000 euros) son algunhas das partidas previstas. A compra dun terreo en San Antón (10.000 euros) e gastos relacionados coas festas patronais (19.000 euros) son outras das inversións que o goberno de Cedeira financiará con cargo a esta partida.

En canto á amortización da débeda, o executivo local considera que é “de responsabilidade” utilizar un resultado tan favorable no económico para tratar de reducir os compromisos financeiros, unha postura que levará ao Concello a liquidar a débeda relacionada co proxecto de ampliación da biblioteca municipal.

A corporación tamén aprobou, neste caso por unanimidade, a tramitación dunha subvención diante do Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) para a substitución de 2.138 luminarias convencionais por outras con sistema Led. Trátase, segundo o goberno, de apostar polo medio ambiente, por diminuír custos enerxético e contribuír a unha rebaixa da contaminación lumínica. Esta medida completaríase coa reforma dun total de 50 cadros eléctricos do sistema público de alumeado. O importe de ámbalas dúas intervencións é de 1,4 millóns de euros, unha cantidade que sobrepasa en moito a capacidade económica do Concello e da que a administración local só tería que poñer un 20% no caso de resultar aprobada a solicitude.

O pleno aprobou ademais as bases da subvención para gastos de funcionamento das Escolas de Música de Cedeira. Con dito acordo pásase do modo directo aplicado ata agora á fórmula de concorrencia competitiva para a referida axuda. Trátase dunha convocatoria aberta a todas as asociacións culturais municipais inscritas no Rexisto de Asociacións do Concello de Cedeira.

Tamén saiu adiante a moción de apoio ao veciño e exdirixente sindical Xesús Anxo López Pintos e rexeitando a aplicación da chamada “lei mordaza”.

O goberno rebaixa a 40€ a tasa pola expedición dun certificado urbanístico e bonifica un 90% a licencia de obra na área da trabe

O GOBERNO REBAIXA A 40 EUROS A TASA POLA EXPEDICIÓN DUN CERTIFICADO URBANÍSTICO E BONIFICA UN 90% A LICENCIA DE OBRA NA ÁREA DA TRABE

O equipo de goberno sacaou adiante os trece asuntos que figuraban na orde do día do pleno celebrado na tardiña do pasado mércores. Entre as cuestións máis relevantes para a vida local cabe destacar a ampliación da biblioteca municipal e a aprobación de reformas fiscais, como pode ser o caso da taxa por expedición dos certificados urbanísticos, que pasa de 150 a 40 euros. A aplicación dunha bonificación dun 90% para as licenzas de obras e instalacións en parcelas do polígono de A Trabe é outra desas medidas coas que o goberno municipal trata de incentivar a economía local, xa sexa con estímulos fiscais para atraer novas empresas ou mediante a mellora e o coñecemento do urbanismo, tal e como apuntou o alcalde, Pablo Moreda Gil. O rexedor municipal destacou tamén o cambio de postura do PP, agora na oposición, con respecto a medidas fiscais das que antes era o seu único responsable.

No apartado de reformas tamén cabe citar a aprobación por parte da corporación dunha modificación da ordenanza que regulará o funcionamento do servicio de aluguer de bicicletas, un asunto que quedou pendente dende o anterior goberno municipal e polo que se fixa que os usuarios do servizo terán que pagar 15, 25 o 40 euros polo uso semanal, mensual o anual do mesmo, respectivamente.

A corporación municipal acordou acollerse ao Plan de Aforro e Investimento da Diputación para garantir as reformas e melloras que é necesario levar a cabo na biblioteca municipal para adaptar as instalacións ao uso por persoas con discapacidade e evitar posibles accidentes. O goberno municipal solicitará á institución provincial a cantidade de 212.115 euros, que terá que devolver en dez anos sen intereses mentras que, por outro lado, comprométese a aportar 37.130 euros para a realización destas obras, valoradas no seu conxunto en 249.246,69 euros. A construción dun ascensor e de aseos adaptados son algunhas das actuacións previstas. O proxecto prevé tamén o uso de led para reducir o montante das facturas por consumo eléctrico e a posta en funcionamento dun sistema para previr incendios nun edificio con moita madeira, tal e como explicou o alcalde. Pablo Moreda confía en que o proxecto poida executarse dentro do presente ano.

O pleno, de carácter extraordinario, serviu tamén para aprobar os contidos do Plan de Acción Social, cuantificado en algo máis de 102.000 euros. Unha cantidade coa que se financiarán obras de mellora no colexio Nicolás del Río creación dun parque infantil e porta exterior de seguridade, nos escolares de Piñeiro e Esteiro rehabilitación dos ventanais de madeira e na gardería municipal novos xogos infantís.

A corporación aprobou ademais a reforma do proxecto previsto para a área recreativa da praia da Madalena, a participación do Concello no novo Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR), a elaboración da Relación de Postos de Traballo (RPT) que o goberno tratará de levar adiante dentro deste ano, e as ordenanzas municipais do Servizo de Axuda no Fogar e a reguladora de Prestación de Axudas de Emerxencia. O pleno aprobou a declaración de Cedeira como municipio solidario co Alzhéimer.