Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

PERSOAL E FACENDA

O Goberno publica a orde que fai obrigatorio o uso de máscaras en espazos públicos se non se pode manter a distancia de seguridade

Orden SND/422/2020, de 19 de maio, pola que se regulan as condicións para o uso obrigatorio de mascarilla durante situación de crisis sanitaria ocasionada pola COVID-19.

Mediante a presente orde disponse, con carácter xeral, o uso obrigatorio de máscaras en persoas de seis anos en diante na vía pública, en espazos ao aire libre e en calquera espazo pechado de uso público ou que se atope aberto ao público, sempre que non sexa posible manter unha distancia de seguridade interpersoal de polo menos dous metros, sendo recomendable o seu uso para a poboación infantil de entre tres e cinco anos.

Son excepcións a esta obrigación aquelas persoas que presenten algún tipo de dificultade respiratoria que poida verse agravada pola utilización da máscara e aquelas que teñan contraindicado o seu uso por motivos de saúde ou discapacidade.
Así mesmo, o seu uso non será esixible no desenvolvemento de actividades que resulten incompatibles, tales como a inxesta de alimentos e bebidas, así como en circunstancias nas que exista unha causa de forza maior ou situación de necesidade.

O previsto nesta orde debe entenderse sen prexuízo da necesidade de seguir cumprindo coas recomendacións das autoridades sanitarias relativas ao mantemento da distancia interpersoal, a hixiene de mans e resto de medidas de prevención..

Máis información na seguinte ligazón:

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5142

Plan para a transición: guía da Fase 1

O Ministerio de Sanidade elaborou un Plan para a transición á nova normalidade, para aquelas unidades territoriais que pasan hoxe luns, 11 de maio, a Fase 1 .

Na guía poden encontrarse os apartados diferenciados sobre medidas establecidas, medidas sociais, comercio e prestación de servizos, hostalería e restauración, educación,servizos sociais, cultura e deporte, establecementos turísticos e hoteis , medidas de hixiene dos establecementos e un mapa dos territorios en Fase 1.

Máis información na seguinte ligazón

Descarga Plan para a transición: guía da Fase 1

Periodo de pago voluntario do imposto de vehículos

O Concello de Cedeira ten delegados nos servizos tributarios da Deputación parte do cobro dos impostos municipais. Dentro da crise social, sanitaria e económica que estamos vivindo, entendemos unha necesidade todas aquelas medidas fiscais que favorezan ao benestar das familias do noso concello. Dentro desas competencias a Deputación, xunto cos concellos, tomou a decisión de ampliar en dous meses o período voluntario de pago do imposto de vehículos.

Tras o aprazamento dos prazos de cobro de impostos durante os meses de marzo e abril, a Deputación da Coruña vén de abrir a primeira campaña de recadación voluntaria do ano, que inclúe o imposto de vehículos de tracción mecánica (IVTM) en 79 concellos da provincia, entre os que se atopa Cedeira.

O período voluntario de pago comezou o día 4 de maio e remata o vindeiro 1 de setembro, ampliándose en case dous meses con respecto aos prazos habituais co fin de facilitar á cidadanía o cumprimento das súas obrigas tributarias.

O envío de recibos para o pago comezará unha vez levantado o confinamento e o cargo en conta dos recibos domiciliados terá lugar o 31 de xullo.

Para calquera dúbida ou consulta, a Deputación mantén aberto o Servizo de Atención ao Contribuínte a través do teléfono gratuíto 900 132 204 e do correo electrónico atencion.tributaria@dacoruna.gal, así como a Oficina Virtual Tributaria (https://www.dacoruna.gal/servizos-tributarios/oficina-virtual/) na que se poden realizar trámites, consultas e xestións as 24 horas do día, os 365 días do ano.

Tamén pode solicitarse atención presencial mediante cita previa, que deberá solicitarse por vía telefónica, por correo electrónico ou na web da Deputación.