Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

PARTICIPACION

ANUNCIO DA “APROBACIÓN INICIAL DA ORDENANZA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DO CONCELLO DE CEDEIRA”

O Pleno do Concello de Cedeira, en sesión ordinaria realizada o 30.03.2023, acordou a aprobación inicial da Ordenanza de Administración electrónica.

De conformidade co disposto no artigo 49 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, sométese o expediente a información pública polo prazo de trinta días, a contar dende o seguinte ao da inserción do presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de anuncios do Concello, co fin de que os interesados poidan examinalo e presentar as reclamacións e suxerencias que estimen oportunas, encontrándose o expediente de manifesto na Secretaría do Concello durante o prazo sinalado. Así mesmo, estará a disposición dos interesados o texto da Ordenanza municipal no portal web do Concello (dirección: www.cedeira.gal).

De non presentarse reclamacións durante o citado prazo, a Ordenanza considerarase definitivamente aprobada.

DESCARA PDF Anuncio BOP Aprobación inicial da Ordenanza de Administración electrónica do Concello de Cedeira

DESCARA PDF Ordenanza de Administración electrónica do Concello de Cedeira

O PLENO APROBA O PLAN DE INFANCIA E ADOLESCENCIA DE CEDEIRA E A CREACIÓN DO SEU CONSELLO LOCAL

O Concello de Cedeira ten xa aprobado o seu primeiro Plan de Infancia e Adolescencia, un programa de actuación co que o goberno local asume a súa responsabilidade como axente promotor dos dereitos da poboación menor de idade do municipio. O pleno da corporación deulle luz verde nunha sesión extraordinaria na que tamén aprobou os terceiros Orzamentos Participativos, elaborados polo alumnado de 3º de ESO do instituto.

Coa aprobación do Plan de Infancia e Adolescencia créase o Consello Local da Infancia e Adolescencia (CLIA), que se reunirá periodicamente para consultar e implicar á poboación menor de idade de Cedeira nas políticas municipais. No plan identifícanse unha serie de obxectivos para os vindeiros cinco anos, entre os que están a organización de obradoiros sobre sexualidade no IES, achegar á mocidade información sobre os recursos que existen fronte á violencia machista, a ampliación do horario do Centro de Ocio Xuvenil, a creación de grupos para estudar, a mellora do catálogo de libros infantís e xuvenís na biblioteca, a realización de murais por parte de nenos e nenas ou a consulta ao CLIA sobre a oferta cultural e deportiva.

A elaboración do Plan foi un proceso participativo no que se contou con alumnado do colexio Nicolás do Río e do IES Punta Candieira. Organizáronse diferentes reunións e obradoiros para recoller as súas opinións e propostas nos que se amosaron moi entusiasmados e dispostos a aportar. Xunto coas súas ideas, o plan recolleu tamén as das asociacións socioculturais e deportivas de Cedeira, entre as que estiveron as de pais e nais de alumnos, así como as dos representantes políticos no concello e as dos técnicos municipais.

No mesmo pleno, celebrado o venres 5, aprobáronse os terceiros Orzamentos Participativos de Cedeira. Tal como se informou recentemente, unha representación do alumnado de 3º de ESO do IES Punta Candieira defendeu na sesión a proposta previamente votada en asemblea. Trátase dun proxecto que leva por título “Cedeira respira deporte” e que está orzamentado en 22.600€. O goberno local aceptou elevar a partida inicialmente prevista, 20.000€, para facer posible a compra do equipamento para o ximnasio municipal contemplada no mesmo. Na relación de equipamento para o ximnasio municipal están oito máquinas diferentes de forza e musculación.

“CEDEIRA RESPIRA DEPORTE”, PROPOSTA MÁIS VOTADA NO PROCESO DE ORZAMENTOS PARTICIPATIVOS

Con 27 votos a favor, a asemblea de rapaces e rapazas de 3º de ESO do IES Punta Candieira acordaron levar ao pleno da corporación municipal o proxecto “Cedeira respira deporte” para investir nel os Orzamentos Participativos deste ano. A iniciativa pasa pola compra de equipamento específico de musculación para o Polideportivo Municipal por valor de 22.602,47€. O custo da proposta supera os 20.000€ inicialmente reservados nos presupostos municipais para o proceso, porén antes da asemblea o Concello xa aceptara asumir o incremento de saíren adiante.

Un total de 45 alumnos e alumnas participaron este mércores na asemblea dos Orzamentos Participativos, celebrada no salón de actos do instituto, para presentar e votar as catro propostas que chegaban a esta fase, despois de meses de traballo no que, entre outras cousas, cada unha delas foi orzamentada e validada como viable polos técnicos municipais. Mozos e mozas amosáronse moi activos na sesión, tomando a palabra para presentar e defender as diferentes propostas ou expresando dúbidas.

A proposta gañadora foi prsentada por Manuel Hermida, Manuel Rodriguez e Xan Pérez e consiste en equipar o ximnasio do Polideportivo con varios xogos de halteres, ketlebells ou pesas rusas, un moble de baldas para gardar este material e oito máquinas de exercicios deseñadas para o fortalecemento de diferentes músculos. Ademáis deste proxecto, Lydia Gundín e Anxo Moreda defenderon a creación dun parque canino e Andrea Loureiro e Candela Miranda presentaron a proposta de comprar instrumentos e equipamentos musicais. Cada unha delas obtivo 9 votos. Tamén chegaba á asemblea, debidamente validada, outra iniciativa que non recibiu ningún voto e que consistía en dotar de iluminación ao skate bowl.

Un grupo de 14 rapaces e rapazas, elixidos tamén pola asemblea, estarán o vindeiro 5 de maio no pleno extraordinario convocado para presentar os resultados do proceso e que a corporación vote definitivamente os Orzamentos Participativos. A mesma reunión servirá tamén para aprobar a creación do Consello Local da Infancia e a Mocidade, un órgano ligado ao plan municipal no que tamén estiveron a traballar desde as aulas do IES Punta Candieira e do CEIP Nicolás do Río.