Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

PARTICIPACION

O CLIA DE CEDEIRA ESTREOUSE NO XI FORO DA INFANCIA UNICEF QUE SE CELEBROU ONTE NO PARLAMENTO GALEGO

O Consello Local da Infancia e Adolescencia de Cedeira participou onte no XI Foro da Infancia Unicef que se desenvolveu no Parlamento de Galicia, no que tamén tomaron a palabra integrantes dos outros once municipios que contan con este organismo de participación. Anxo Moreda actuou como voceiro do CLIA cedeirés e abriu a quenda de intervencións subliñando a importancia de que nenos, nenas a mocedade conten á hora de deseñar políticas públicas e poidan opinar sobre os cambios que se producen na sociedade “porque a nós tamén nos afectan”.
O voceiro do CLIA de Cedeira apelou ao Parlamento Galego para que faga seus os mesmos obxectivos que ten o consello local e garanta que a infancia e adolescencia ten voz tamén na Xunta de Galicia.

Xunto co consello de Cedeira participaron na sesión representantes dos organismos de participación de Laracha, A Coruña, Burela, Nigrán, Moeche, Ponteareas, Redondela, Teo, Tomiño e Viveiro. Cómpre recordar que o CLIA cedeirés acaba de crearse –o pleno de aprobación do seu regulamento celebrouse o pasado día 17- e está formado por trinta nenos e nenas, rapaces e rapazas tanto do CEIP Nicolás do Río como do IES Punta Candieira.

PUBLICADA A APROBACIÓN INICIAL DO REGULAMENTO DO CONSELLO LOCAL DE INFANCIA E ADOLESCENCIA

O Pleno do Concello de Cedeira, en sesión extraordinaria realizada o 17.11.2023, acordou a aprobación inicial do Regulamento do Consello Local de Infancia e Adolescencia.
De conformidade co disposto no artigo 49 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, sométese o expediente a información pública polo prazo de trinta días, a contar dende o seguinte ao da inserción do presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de edictos do Concello, co fin de que os interesados poidan examinalo e presentar as reclamacións e suxerencias que estimen oportunas, encontrándose o expediente de manifesto na Secretaría do Concello durante o prazo sinalado.

Pódese consultar o texto do Regulamento municipal na seguinte ligazón:

Descarga PDF Regulamento Consello Local de Infancia e Adolescencia de Cedeira.

Descarga PDF Anuncio Aprobación inicial do Regulamento do Consello Local de Infancia e Adolescencia

De non presentarse reclamacións durante o citado prazo, o Regulamento considerarase definitivamente aprobado.

O CONCELLO DE CEDEIRA DISTRIBÚE ESTES DÍAS UN NOVO NÚMERO DO BOLETÍN INFORMATIVO AS7PARROQUIAS

O Concello de Cedeira ten xa colgado na súa web e está a distribuír polas entidades veciñais e sociais do municipio un novo número do boletín informativo As7Parroquias, ferramenta de transparencia que traslada á cidadanía o traballo do goberno local. Nesta edición, que fai a número 24, faise balance das festas e eventos lúdicos e deportivos de este verán e repásanse, como é habitual, as obras en curso ou recentemente executadas. A consecución do título de Xeoparque Cabo Ortegal ocupa tamén un espazo destacado, subliñando o vieiro de oportunidades que representa entrar neste importante club da Unesco de lugares xeoloxicamente únicos.

A publicación fai un percorrido polos eventos deste verán, desde as verbenas e demais actos das Festas da Patroa ata a Festa do Percebe e os encontros culturais e deportivos máis destacados, citas que tiveron en común sempre unha alta participación e o bo ambiente. Dase conta tamén no boletín da nova distribución de responsabilidades e a composición das comisións dentro do goberno local, despois do acordo que acadaron o PSOE e o BNG no mes de xullo.

A visita ás obras que a Deputación está a acometer na zona do Rego de Tide para mellorar o trazado da estrada provincial que vai a San Andrés, así como a aprobación do Plan Contra Incendios Forestais de Cedeira están tamén neste novo número de As7Parroquias. O mesmo que o recoñecemento ao Xeoparque Cabo Ortegal e a recente reunión que mantieron o alcalde, Pablo Diego Moreda Gil, e o concelleiro de Patrimonio, José Antonio Rodríguez, coa directora xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia, María del Carmen Martínez Insua, para tratar os próximos pasos a dar na escavación arqueolóxica do Sarridal.

No capítulo de obras, As7Parroquias repasa proxectos xa executados ou a piques de rematar, como son a ampliación do saneamento das Pontigas, a senda peonil do camiño de Cordobelas, o arranxo das pistas de pádel ou a renovación da pista multideporte e o marcador do Polideportivo, así como outras que están en proceso de contratación como o cambio das caldeiras da piscina municipal e do ascensor do Auditorio, a ampliación do ximnasio e a colocación de novo céspede artificial no campo do Beco, entre outras. Infórmase tamén da solicitude de fondos, a través de diferentes programas supramunicipais, para acometer outras actuacións, como por exemplo a dixitalización da piscina municipal para que entre nunha rede de instalacións “intelixentes” ou a creación dunha nova zona verde e de lecer na rúa Silva.

A contraportada desde número está adicada ao Cedeira Basket Club, unha entidade que está a traballar polo rexurdimento deste deporte na localidade despois de anos nos que a súa presencia decaera. O éxito do campionato 3×3 que organizou este verán é unha proba do éxito que está a ter a entidade no seu empeño.


VER PDF Boletín as 7 parroquias nº24