Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

TRÁMITES NO PADRÓN MUNICIPAL

Datos de contacto para a presentación da documentación

Rúa Real nº 15

De luns a venres de 9.00h a 14.00h

981 480 000

IR Á LIGAZÓN Tramitación sede electrónica padrón municipal (require sinatura electrónica)

A documentación que deberá achegar para darse de alta no Padrón municipal do Concello de Cedeira, ou para modificar algún dos datos xa obrantes en dito padrón, é a seguinte:

  • Solicitude de alta e modificacións padronais

Deberá cubrir a solicitude seguindo as instrucción que poden consultar e descargarse aquí:


VER PDF Solicitude de Alta e modificación de datos do padrón municipal


VER PDF Instruccións para alta e modificación de datos do padrón municipal


DESCARGA WORD Instruccións para alta e modificación de datos do padrón municipal

Copia da escritura de propiedade / contrato de arrendamento do inmoble no que se solicita o empadroamento.

No caso de menores de idade, aportar copia do libro de familia para xustificar a relación de parentesco.

No caso de querer formalizar o empadroamento nunha vivenda allea, o propietario da mesma, ou ben o arrendatario, debe autorizar dito empadroamento. Pode descargarse o impreso no seguinte enlace:


VER PDF Autorización empadronamento


DESCARGA WORD Autorización empadronamento

A documentación que deberá achegar para solicitar un certificado de empadroamento:


VER PDF Solicitude de volante de empadroamento


DESCARGA WORD Solicitude de volante de empadroamento

En caso de menores ou de persoas falecidas, deberase achegar documentación acreditativa do parentesco: libro de familia, declaración de herdeiros,etc.

A documentación que deberá achegar para solicitar un volante de empadroamento:

IR Á LIGAZÓN Solicitude de volante de empadroamento

No caso de menores ou falecido, deberase facilitar a documentación para mostrar a tutela dispostos e/ou relación: libro de familia, declaración de herdeiros, etc.

Se o volante é solicitado para unha persoa adulta, que non sexa a persoa en cuestión debe ser solicitado o consentimento asinado autorizando a representación.

Se non sabe concretamente cal é o trámite respecto ao Padrón municipal que necesita, cales son os datos que debe cubrir da solicitude ou quere ampliar información, consulte este resumo de trámites e documentación.

VER PDF Resumo de trámites no padrón municipal


DESCARGA WORD Resumo de trámites no padrón municipal