Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

PUBLICADAS AS BASES DE SELECCIÓN DO CAMPAMENTO URBANO DE VERÁN 2024 DO CONCELLO DE CEDEIRA

As presentes bases teñen como obxecto establecer os criterios de selección para a participación no campamento municipal de verán do Concello de Cedeira, que se desenvolverá durante os meses de xullo e agosto para os/as menores nados entre os anos 2012 e 2020, ambos incluídos.

O campamento desenvolverase no CEIP Nicolás del Río dende o día 3 de xullo ata o 30 de agosto, exceptuando festivos. O horario será de 09:00 a 14:00 horas, de luns a venres.

O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a contar a partires do día seguinte ao da publicación das presentes bases no taboleiro de anuncios dixital.

As solicitudes deberán ser asinadas polo pai, nai ou titor legal do menor e presentaranse no Rexistro Xeral do Concello ou polos medios establecidos no artigos 14.1 e 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Inscrición:

  • En liña a través da sede electrónica do Concello.
  • Presencial no rexistro municipal.

Na seguinte ligazón pode consultarse o texto íntegro das bases, descargar a ficha de inscrición e o modelo de autoliquidación:

DESCARGAR PDF Bases de selección do campamento urbano de verán 2024 do Concello de Cedeira