Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

SERVIZOS

A DEPUTACIÓN APROBOU O NOVO ORZAMENTO PARA AS OBRAS DA ESTRADA PROVINCIAL EN REGO DE TIDE

O goberno local de Cedeira quere expresar a súa satisfacción pola aprobación no último pleno da Deputación Provincial da revisión de prezos que precisaba o proxecto de mellora da seguridade viaria na estrada DP-2206 en Rego de Tide. Así, finalmente a administración provincial vai destinar un orzamento de 406.000€ a esta actuación, que prevé licitar de inmediato.

Cómpre recordar que o proxecto xa fora aprobado pola Diputación en maio pasado cun orzamento de 350.305€. Porén, o proxecto estaba presupostado desde había dous anos, tempo no que a tramitación se prolongou pola implicación de diferentes organismos, entre eles Augas de Galicia. Así, chegado o momento de licitala fíxose necesaria unha actualización do prezo.

As obras van desenvolverse entre os puntos quilométricos 0+920 e 1+220 da estrada provincial, que é unha vía moi transitada porque leva ao núcleo turístico de San André de Teixido. A actuación vai modificar o trazado para suavizar a curva de Rego de Tide, construíndo un terraplen e colocando un marco de formigón armado para darlle continuidade ao regato que corre por este punto. Para levar adiante o proxecto foi tamén necesaria a expropiación de preto de 5.000 metros cadrados de terreos a tres propietarios, cun gasto adicional doutros 29.323,20€.

O alcalde, Moreda Gil, destacou que a obra mellorará sensiblemente a seguridade vial porque os vehículos, e especialmente os moitos autobuses que circulan por alí, van ter máis espazo e maior visibilidade.

 

ADXUDICADA POR MÁIS DE 150.000€ A OBRA DE SUBSTITUCIÓN DO PAVIMENTO DO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE CEDEIRA

A mesa de contratación do Concello de Cedeira adxudicou a obra de substitución do pavimento do Polideportivo Municipal por un presuposto de 151.247,77€ (IVE incluído), que supón unha rebaixa do 19,2% respecto ao prezo de licitación. O alcalde, Pablo Diego Moreda Gil, remarcou que se trata dunha intervención moi importante para poñer ao día a cancha de xogo dunhas instalacións que teñen un uso moi intenso. “O novo solo de madeira que se vai colocar está especialmente deseñado para absorber mellor os impactos dun uso deportivo, con todo o positivo que iso vai ser para os xogadores e xogadoras”, subliñou.

Oito empresas presentaron oferta ao proceso de licitación deste proxecto. A obra, como se recordará, será financiada nun 80% pola Deputación da Coruña e no 20% restante polo Concello, segundo o convenio de colaboración que asinaron o alcalde e o presidente provincial no pasado mes de xullo. O goberno local está moi satisfeito de que vaia a executarse este proxecto, no que comezou xa a traballar no ano 2018, cando encargou o primeiro informe técnico sobre a situación do pavimento do pavillón deportivo municipal.

A actuación abranque a substitución do solo de madeira da cancha de xogo –de 1.211,37 metros cadrados- e tamén do pavimento de linóleo das zonas anexas –165 metros cadrados-. Ademais, no proxecto vai incluída a substitución do marcador actual por un novo que se adaptará a todas as disciplinas deportivas que se desenvolven no polideportivo. Será un marcador dixital, de entre seis e dez metros cadrados, cun sistema de iluminación led que permitirá unha óptima visualización desde calquer punto da instalación. Virá cunha consola de control adaptada a todos os deportes, na que ao seleccionar cada disciplina xa se configurará a pantalla cos parámetros acaídos de tempo e puntuación, e tamén coa conexión á correspondente bucina.

Levantarase o chan actual de madeira, que está formado por tablas de laminado directamente colocadas sobre o formigón, e colocarase o novo, sobre rastreis e asentado nun conxunto de tiras de goma coas que se evitará a deformación da superficie e se garantirá unha mellor absorción dos impactos. Nas zonas anexas á cancha, nas que se desenvolven tamén habitualmente actividades deportivas, colocarase un novo pavimento sintético, desta volta cunha capa de impermeabilización por debaixo que lle dará maior durabilidade.

Moreda Gil recordou que o polideportivo municipal ten máis de trinta anos. “O Concello acomete moitos traballos de mantemento ao longo do ano, pero era precisa a colaboración da Deputación para afrontar unha intervención desta dimensión, polo que queremos unha vez máis agradecer o seu apoio a Cedeira”.

 

DESDE LLEGA700 INFÓRMANNOS QUE NOS PRÓXIMOS DÍAS VAI TER LUGAR A ACTIVACIÓN DA REDE MÓBIL DE NOVA XERACIÓN NO SEU MUNICIPIO

Desde a empresa llega700 poñémonos en contacto con vostedes para informarlles de que o servizo móbil de nova xeración 4G e 5G sobre as bandas de frecuencia de 700 e 800 MHz dos principais operadores móbiles atoparase dispoñible na súa localidade proximamente. En novas comunicacións, informarémoslles do inicio deste servizo.

A tecnoloxía prestada sobre estas bandas de frecuencia, anteriormente utilizada pola Televisión Dixital Terrestre (TDT), permite ofrecer unha mellor cobertura en interiores e a maior extensión de cobertura posible.

Estas redes chegan para mellorar a velocidade de conexión a internet, servizos de televisión, vídeo e música baixo demanda, así como decenas de novos servizos que verán a luz nos próximos anos para aproveitar o gran potencial da tecnoloxía.

A prestación dos servizos móbiles nestas bandas de frecuencia pode conlevar a aparición de determinadas afectacións na recepción do sinal de TDT dos usuarios da súa localidade, debido a que se utilizaban anteriormente para o servizo de televisión.

Para liquidar as devanditas afectacións, en caso de chegar a producirse, os operadores móbiles han confiado na nosa empresa, chega700, para resolver calquera tipo de afectación que poida producirse a calquera usuario de TDT e en calquera punto do territorio nacional que se vexa afectado por este motivo.

Con tal fin, habilitamos un teléfono de atención gratuíto ao que poden recorrer todos os usuarios que necesiten solicitar a actuación nas súas instalacións para a solución das afectacións e, deste xeito, que poida restablecerse o servizo TDT con total normalidade.

Para estes efectos, informámoslles que o número de atención gratuíto para os cidadáns é o seguinte: 900 833 999

E a páxina web con toda a información respecto diso é: www.llega700.es

Unha vez iniciada a prestación do servizo mencionado, nese número de teléfono atenderase calquera solicitude de solución de afectación que presenten os seus veciños.

Tras a notificación da afectación por parte dos seus veciños, un técnico cualificado desprazarase onde se detectou a afectación e procederá a realizar os labores de acondicionamento necesarias para liquidala. Todo iso sen custo algún para eles.