Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

SERVIZOS

CEDEIRA COMPLETA A INTEGRACIÓN DA POLICÍA LOCAL NO SISTEMA VIOGÉN DE PREVENCIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO

A Xunta de Goberno do Concello de Cedeira acaba de aprobar o convenio que completa a integración da Policía Local no sistema Viogén de protección ás mulleres vítimas de violencia de xénero. No pasado mes de marzo o alcalde Pablo Diego Moreda Gil asinara xa coa Delegación do Goberno o protocolo de adhesión ao sistema, paso previo necesario para establecer agora o convenio que fará efectiva a súa implantación.

O sistema Viogén creado polo Ministerio de Interior permite, a través dunha aplicación informática, integrar toda a información policial, xudicial ou penitenciaria de interese, aportada por todas as institucións e forzas de seguridade que teñen competencias en materia de violencia de xénero. A integración dos corpos policiais municipais permite que estes axentes fagan o seguemento de situacións consideradas de risco baixo, mentres que a Garda Civil se encarga dos casos activos clasificados como de maior perigo. O cruce de información, a través da aplicación á que agora vai ter acceso a Policía Local de Cedeira, considérase esencial para garantir unha actuación máis eficaz na prevención de novos casos de violencia de xénero.

É de especial interese a colaboración da Policía Local na rede de prevención de novos casos de violencia de Xénero porque é o corpo de seguridad máis próximo á cidadanía e que mellor coñece á veciñanza. O convenio que vai establecer o Concello de Cedeira co Ministerio do Interior establece o marco para a habilitación dos axentes municipais como usuarios da aplicación Viogén, a formación dos mesmos no uso desta ferramenta e a adecuación dos sistemas informáticos.

O GOBERNO LOCAL DE CEDEIRA COMPRA Á CONFRARÍA DE PESCADORES A PARCELA DO MIRADOIRO DE CRÓNICAS

A Xunta de Goberno do Concello de Cedeira aprobou o prego administrativo para a adquisición dunha parcela propiedade da Confraría de Pescadores e situada no barrio mariñeiro de Crónicas, xunto á rúa de Nosa Señora do Mar. É unha operación que vén regularizar unha situación que existía de facto desde hai anos, xa que o Concello viña asumindo o coidado e mantemento destes terreos.

O acordo acadado polo Concello de Cedeira e a Confraría de Pescadores establece o prezo da parcela en 18.300€, segundo a valoración dos técnicos, e especifica que terá que manter o uso dotacional como mínimo durante vinte anos. A totalidade da superficie mide algo máis de mil metros cadrados. Nela unicamente está construída unha pista deportiva con dúas porterías, e o resto do espazo é zona verde, con algún banco, e de aparcamento. A franxa de terreo sitúase diante das vivendas de mariñeiros da rúa de Nosa Señora do Mar, sobre o camiño de Area Longa. Desde el hai unhas excelentes vistas da praia da Madalena e do faro de Robaleira e, de feito, o lugar conta cun miradoiro.

Segundo explicou o alcalde, Pablo Diego Moreda Gil, a intención do goberno local é adquirir tamén algunha outra parcela na zona e acometer unha posta ao día das mesmas, mantendo o seu carácter de espazo público e de lecer, así como habilitando espazos para aparcamento.

ADXUDICADO POR PRETO DE 40.000€ O NOVO ASCENSOR ELÉCTRICO PARA O AUDITORIO MUNICIPAL DE CEDEIRA

A Xunta de Goberno Local de Cedeira aprobou a contratación do novo ascensor para o Auditorio Municipal por un orzamento de 39.905,80€ (IVE incluído). É un investimento que o Concello vai financiar a través do Fondo de Compensacion Ambiental e que repercutirá, ademais de ter un equipamento máis moderno e fiable, nunha maior eficiencia enerxética e na redución da contaminación.

Así, con este contrato substituirase o actual ascensor hidráulico por outro eléctrico e con capacidade para oito persoas. Evitaranse as frecuentes avarías e fallos que ten o elevador, dado que o novo modelo permite o mantemento preditivo, e reducirase o consumo enerxético. Será tamén máis rápido, polo que axilizará a accesibilidade dun edificio con seis andares e que ten unha grande afluencia diaria.

Gran parte dos problemas que rexistra o equipamento actual son resultado das inundacións que se producen no soto do inmoble cando vai moita choiva. O proxecto anula o acceso ao elevador desde este andar, aproveitando o oco para instalar alí a nova maquinaria.