Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Comunicado de axudas extraordinarias do Concello de Cedeira

En reunión no concello do grupo de goberno e técnicos municipais, e como medidas extraordinarias en concordancia co estipulado no RD 463/2020 de 14 de marzo polo que se declara o estado de alarma, adóptanse as seguintes liñas de colaboración coa veciñanza:

  • Axuda a aquelas persoas que, tendo recursos económicos, poidan ter algún tipo de problema de mobilidade ou polos seus coñecementos non teñan acceso os medios tecnolóxicos que lles permitan facer a compra on-line. A través da colaboración do voluntariado de protección civil facilitaráselles o servizo de achega á súa casa da compra ou daqueles servizos de primeira necesidade que precisen.

Teléfonos: 673 223 392 – 673 223 415

  • Axuda a aquelas persoas que non teñan recursos económicos. Estas axudas consistirán en bens de primeira necesidade tanto de alimentación como de hixiene. Para acceder a estas axudas as persoas afectadas deberán poñerse en contacto cos Servizos Sociais onde se Iles solicitará a información necesaria.

Teléfonos: 607 264 571 – 981 492 179

Dadas as distintas casuísticas que poden levar nestes momentos a pertencer a este grupo podería solicitarse, en prazo posterior, documentación que acredite a antedita situación.