Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

COVID-19

Bando da Alcaldía anunciando as medidas municipais preventivas polo Coronavirus

PABLO DIEGO MOREDA GIL, ALCALDE DO CONCELLO DE CEDEIRA FAGO SABER:

Ante a incidencia rexistrada polo COVID19 (coronavirus) , tras as medidas adoptadas por parte do Ministerio de Sanidade, o Concello de Cedeira adopta as seguintes medidas preventivas que afectan ao funcionamento dos servizos públicos, por un período inicial de 15 días, desde o 13 ata o 27 de marzo:

– Queda suspendida a atención ao público presencial no Concello de Cedeira, tanto na Casa Consistorial como na sede dos Servizos Sociais. Toda a atención realizarase polos empregados municipais a través do correo electrónico (correo@cedeira.gal) e dos seguintes teléfonos:

 • Rexistro: 981 480 000
 • Policía Local: 981 48 0725
 • Servizos Sociais: 981 492 179
 • Oficina de turismo: 981 48 2187
 • Polideportivo: 981 482 633
 • Biblioteca: 981 482 897

– Quedan cerrados o acceso ao público en xeral os seguintes centros municipais:

 • BIBLIOTECA MUNICIPAL
 • SERVIZOS SOCIAIS
 • POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
 • OFICINA DE TURISMO
 • CENTRO DE OCIO XUVENIL

– Queda suspendido o feirón mensual e o mercadillo dos sábados, así como a venda ambulante

– Suspensión das actividades deportivas organizadas polo Concello

– Suspensión das actividades socioculturais organizadas polo Concello

-Suspensión das actividades que se desenvolvan en centros municipais como talleres, cursos e similares, tanto en Cedeira como nas parroquias, desenvoltos ou non polo concello (tales como ensaios… ) Recomendación ás asociacións e entidades do municipio que suspenda os seus actos públicos e sociais durante os vindeiros 15 días

Ditas medidas iranse adaptando á situación epidemiolóxica de cada momento, e informarase de cada variación que se poida producir con respecto ás mesmas.

O Concello de Cedeira quere enviar unha mensaxe tranquilizadora á veciñanza e insiste en que sigan as instrucións das autoridades sanitarias. Así mesmo, recoméndase consultar fontes oficiais para informarse, como a páxina do Ministerio de sanidade (www.mscbs.gob.es) ou o teléfono de información para a cidadanía 900 400 116.

Para evitar posibles contaxios lémbrase o seguinte:

 • Recoméndase non acudir a lugares que conleven aglomeración de persoas, especialmente se se trata de sitios pechados e poñendo especial atención a colectivos vulnerables (persoas maiores, poboación infantil ou persoas con enfermidades crónicas)
 • Lavarse as mans frecuentemente, sendo recomendable o uso de xeles desinfectantes
 • Ao toser ou esbirrar, cubrirse a boca e o nariz cun pano desbotable ou contra o brazo co cóbado flexionado
 • Evitar tocarse os ollos, nariz e boca
 • Se se presentan síntomas respiratorios, evitar o contacto próximo con outras persoas

Calquer novidade será difundida a través dos medios de comunicación municipais.