Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

CONVOCATORIA DE PERSOAL MUNICIPAL


VER PDF Bases para a formación dunha bolsa de traballo para realizar nomeamentos interinos ou contratacións laborais temporais para o posto de arquitecto/a tecnico/a – aparellador/a


VER PDF Listaxe provisional de admitidos/as e excluídos/as ao proceso selectivo para a formación dunha bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos como arquitecto/a técnico/a – aparellador/a.


VER PDF Listaxe definitiva de admitido/as e excluídos/as e comisión seleccionadora para a formación da bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos como arquitecto/a técnico- aparellador/a.


VER PDF Data de realización do primeiro exercicio correspondente á formación da bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos como arquitecto/a técnico- aparellador/a.


VER PDF Resultado do primeiro exercicio correspondente á formación da bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos como arquitecto/a técnico- aparellador/a.


VER PDF Resultado definitivo do primeiro exercicio (logo de resolver as alegacións presentadas) correspondente á formación da bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos como arquitecto/a técnico- aparellador/a.


VER PDF Resultado do segundo exercicio correspondente á formación da bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos como arquitecto/a técnico- aparellador/a.


VER PDF Aprobación da bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos como arquitecto/a técnico- aparellador/a.


VER PDF Bases reguladoras para a contratación laboral temporal de ata 4 peóns ao abeiro do Programa de Integración Laboral mediante a execución de obras e servizos mínimos municipais


VER PDF Listaxe provisional de admitidos/as e excluidos/as para a contratación laboral temporal de ata 4 peóns ao abeiro do Programa de Integración Laboral mediante a execución de obras e servizos mínimos municipais


VER PDF listaxe definitiva de admitidos/as ao proceso selectivo para a contratación laboral temporal de ata 4 peóns ao abeiro do Programa de Integración Laboral mediante a execución de obras e servizos mínimos municipais


VER PDF Puntuacións provisionais da fase de concurso do proceso selectivo para a contratación laboral temporal de ata 4 peóns ao abeiro do Programa de Integración Laboral mediante a execución de obras e servizos mínimos municipais


VER PDF Puntuacións definitivas da fase de concurso do proceso selectivo para a contratación laboral temporal de ata 4 peóns ao abeiro do Programa de Integración Laboral mediante a execución de obras e servizos mínimos municipais


VER PDF Data da realización da entrevista persoal para a selección de peóns ao abeiro do programa de integración laboral de obras e servizos mínimos municipais


VER PDF Resultado da selección de peóns ao abeiro do programa de integración laboral de obras e servizos mínimos municipais


VER PDF Resultado rectificado da selección de peóns ao abeiro do programa de integración laboral de obras e servizos mínimos municipais


VER PDF Bases para a formación dunha bolsa de traballo para realizar nomeamentos interinos ou contratacións laborais temporais para o servizo de axuda no fogar no Concello de Cedeira


VER PDF Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas para a bolsa de traballo para realizar nomeamentos interinos ou contratacións laborais temporais para o servizo de axuda no fogar no Concello de Cedeira


VER PDF Listaxe definitivo de persoas admitidas e excluídas para a bolsa de traballo para realizar nomeamentos interinos ou contratacións laborais temporais para o servizo de axuda no fogar no Concello de Cedeira


VER PDF Decreto co nomeamento de asesor/a a petición da comisión seleccionadora para a formación da bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos como auxiliar de axuda no fogar.


VER PDF Puntuacións do exame tipo test e da proba escrita de lingua galega: para a formación da bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos como auxiliar de axuda no fogar.


VER PDF Puntuacións trala consideración das alegacións presentadas


VER PDF Puntuacións fases de oposición e concurso para a formación da bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos como auxiliar de axuda no fogar.


VER PDF Resultado final do proceso selectivo para a formación da bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos como auxiliar de axuda no fogar.


VER PDF Resultado final con actualización dos méritos do proceso selectivo para a formación da bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos como auxiliar de axuda no fogar.


VER PDF Anuncio corrixido de méritos anualidade 2021 da bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos como auxiliar de axuda no fogar.


VER PDF Anuncio co resultado final definitivo das valoracións dos méritos presentados polas aspirantes no periodo comprendido entre o 1 e o 15 de decembro de 2022


VER PDF anuncio co resultado final definitivo das valoracións dos méritos presentados polas aspirantes no periodo comprendido entre o 1 e o 15 de decembro de 2023


VER PDF Bases reguladoras para a contratación laboral temporal de ata 4 peóns ao abeiro do Programa de Integración Laboral mediante a execución de obras e servizos mínimos municipais


VER PDF Listas provisionais de admitidos/as e excluídos/as ao proceso de selección para a contratación laboral temporal de ata 4 peóns ao abeiro do Programa de Integración Laboral mediante a execución de obras e servizos mínimos municipais


VER PDF Listas definitivas de admitidos/as ao proceso de selección para a contratación laboral temporal de ata 4 peóns ao abeiro do Programa de Integración Laboral mediante a execución de obras e servizos mínimos municipais


VER PDF Puntuación obtida polos aspirantes relativa aos méritos e ao exame de lingua galega dentro do proceso de selección para a contratación laboral temporal de ata 4 peóns ao abeiro do Programa de Integración Laboral mediante a execución de obras e servizos mínimos municipais


VER PDF Corrección de erro nas listas provisionais e definitivas de admitidos/as para a selección de peóns ao abeiro do programa de integración laboral da deputación da coruña no Concello de Cedeira


VER PDF Decreto de enmenda da listaxe definitiva de admitidos/as para a selección de peóns ao abeiro do programa de integración laboral da Deputación da Coruña no Concello de Cedeira


VER PDF Anuncio co resultado final dos méritos logo das reclamacións efectuadas e convocatoria para as entrevistas do proceso de selección de 4 peóns para o Programa de Integración laboral (PEL) 2020 da Deputación da Coruña


VER PDF Anuncio de proposta de contratación de peóns dentro del Programa de Integración laboral (PEL) 2020 da Deputación da Coruña


VER PDF Bases específicas para a formación dunha bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos nos postos de traballo de Axente de emprego e desenvolvemento local (AEDL) 2021.


VER PDF Listaxe provisional de admitidos/as e excluidos/as para a formación dunha bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos nos postos de traballo de Axente de emprego e desenvolvemento local (AEDL) 2021.


VER PDF Listaxe definitiva de admitidos/as e excluidos/as para a formación dunha bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos nos postos de traballo de Axente de emprego e desenvolvemento local (AEDL) 2021.


VER PDF Puntuación totais da bolsa de traballo para a formación dunha bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos nos postos de traballo de Axente de emprego e desenvolvemento local (AEDL) 2021


VER PDF Chamamento para a realización da fase de entrevista en proceso selectivo para formación de bolsa de traballo para realizar nomeamentos interinos ou contratacións laborais temporais como AEDL 2021


VER PDF Listaxe provisional coas puntuacións finais do proceso de selección para a formación dunha bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos como axente de emprego e desenvolvemento local (AEDL) 2021


VER PDF Listaxe definitiva coas puntuacións do proceso de selección para a formación dunha bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos como axente de emprego e desenvolvemento local (AEDL) 2021


VER PDF Bases específicas para a formación dunha lista para o nomeamento de persoal funcionario/a interino/a como técnico/a de administración xeral (subgrupo A1)


VER PDF Listaxe provisional de admitidos e excluidos da bolsa de traballo de Técnico/a de Administración Xeral (subgrupo A1) do Concello de Cedeira


VER PDF listaxe definitiva e data do primeiro exercicio correspondente ao proceso de selección para a formación dunha lista para o nomeamento de persoal funcionario/a interino/a como Técnico/a de Administración Xeral (Subgrupo A1)


VER PDF Resultado do primeiro exercicio da fase de oposición do proceso selectivo para a formación dunha bolsa para o nomeamento de persoal funcionario/a interino/a como técnico de administración xeral (subgrupo A1)


VER PDF Anuncio coa data, hora e lugar de celebración do segundo exercicio correspondente á formación dunha Lista para nomeamentos como funcionario/a interino/a no posto de Técnico/a de Administración Xeral (Subgrupo A1)


VER PDF Resolución co nomeamento de sustituta no posto de Presidenta da Comisión seleccionadora correspondente ao proceso para a formación dunha lista para nomeamento de persoal funcionario/a interino/a como Técnico/a de Administración Xeral (Subgrupo A1)


VER PDF Resultado do segundo exercicio correspondente ao proceso para a formación dunha Lista para o nomeamento de persoal Funcionario/a interino/a como Técnico/a de Administración Xeral (Subgrupo A1)


VER PDF Resultado da fase de concurso (base 7.3) e puntuación final do proceso selectivo para a formación dunha bolsa para o nomeamento de persoal funcionario/a interino/a como técnico de administración xeral (subgrupo A1)


VER PDF Anuncio Bases específicas para a formación dunha bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos como administrativo/a


VER PDF Listaxe provisional de admitidos e excluídos correspondente ao proceso de formación dunha Bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos como Administrativo/a 2023


VER PDF listaxe definitiva de admitido/as e excluídos/as,comision seleccionadora e convocatoria da proba para a formación da bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos como administrativo/a.


VER PDF Examen tipo test coas respostas correctas para a bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos como administrativo/a.


VER PDF Anuncio coas puntuacións e a data de sorteo para desfacer empates nas puntuacións correspondentes á Bolsa de traballo para a realización de contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos como Administrativo/a 2023


VER PDF Anuncio ao respecto das alegacións presentadas ao exame test correspondente á “Bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos como Administrativo/a 2023”


VER PDF Calificacións definitivas correspondentes á Bolsa de traballo para realización de contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos como Administrativo/a 2023


VER PDF Anuncio cos resultados xa definitivos correspondentes á Bolsa para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos como Administrativo/a 2023


VER PDF Decreto de aprobación da bolsa para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos como Administrativo/a 2023


VER PDF anuncio bases específicas para a nova ampliación da bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos para a brigada de prevención e defensa contra incendios forestais.


VER PDF anuncio aprobación das bases específicas para nova ampliación da bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos para a brigada de prevención e defensa contra incendios forestais


VER PDF listaxe provisional de admitidos e excluidos correspondente á nova ampliación da bolsa para a formación de Brigada contra incendios 2023


VER PDF composición e nomeamento da comisión seleccionadora para a nova ampliación da bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos para a brigada de prevención e defensa contra incendios forestais


VER PDF data de realización de exames e proba física da bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos para a brigada de prevención e defensa contra incendios forestais


VER PDF listaxe definitiva de admitidos/as para a nova ampliación da bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos para a brigada de prevención e defensa contra incendios forestais


VER PDF anuncio puntuacións totais para a formación da bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos para a brigada de prevención e defensa contra incendios forestais


VER PDF anuncio aprobación da nova ampliación da bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos para a brigada de prevención e defensa contra incendios forestais