Os servizos sociais de atención primaria son aqueles que teñen por obxecto promover o desenvolvemento do benestar social básico de todos os cidadáns mediante o fomento da acción social.

Dende os servizos sociais do Concello de Cedeira realízanse os seguintes programas:

  • Programa de información, orientación e asesoramento. Infórmase os cidadáns sobre os dereitos e recursos en materia de servizos sociais e ofrécese orientación e asesoramento sobre problemáticas específicas.
  • Programa de apoio familiar a unidades de convivencia. Consiste en prestar un conxunto de actuacións dende unha perspectiva integral e normalizadora en situacións nas que a persoa teña limitada a súa autonomía persoal ou nos casos de desintegración familiar.
  • Proxecto de intervención familiar.
  • Proxecto de axuda a domicilio.
  • Programa de inserción social. Consiste en previr situacións de marxinación, as súas causas e a integración e participación no medio social das persoas ou grupos desfavorecidos.
  • Programa de convivencia alternativa. Consiste en ofertarlle un aloxamento provisional a aquelas persoas en situación de emerxencia social ou familiar cando non sexa posible a permanencia ou non exista o medio familiar.
  • Programa de animación, prevención e cooperación social.

Para a tramitación ou para obter máis información destes recursos, é preciso concertar unha entrevista cos traballadores sociais do Concello. Para solicitar a cita, pode acudir ás oficinas do departamento de servizos sociais, ou chamar por teléfono:

Oficinas municipais de servizos sociais

Centro Sociocultural, Rúa do Convento s/n – 3º Ándar

Horario de atención ao público: de luns a venres de 9.00h a 14.00h

981 492 179