Asesoramento sobre as prestacións destinadas ás persoas que mudan o lugar de traballo e de residencia.

  • Axudas asistenciais extraordinarias para emigrantes retornados: prestación económica directa, individual, extraordinaria e non periódica dirixida aos españois retornados que se atopen nunha situación de precariedade económica.
  • Axudas extraordinarias a emigrantes galegos retornados: prestación económica directa, individual, extraordinaria e non periódica dirixida aos galegos retornados que se atopen nunha situación de precariedade económica.
  • Axudas asistenciais individuais para galegos no exterior: prestación económica directa, individual, extraordinaria e non periódica dirixida aos galegos e ás súas familias residentes no estranxeiro que se atopen nunha situación de precariedade económica.
  • Actividades de campamentos.
  • Vacacións para lembrar.
  • Fundación Galicia Emigración.

Para a tramitación ou para obter máis información destes recursos, é preciso concertar unha entrevista cos traballadores sociais do Concello. Para solicitar a cita, pode acudir ás oficinas do departamento de servizos sociais, ou chamar por teléfono:

Centro Sociocultural, Rúa do Convento s/n – 3º Ándar

Horario de atención ao público: de luns a venres de 9.00h a 14.00h

981 492 179