Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

SERVIZOS

O CONCELLO PROMOVE INVESTIMENTOS POR VALOR DE CASI 295.000€ PARA A MELLORA DAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS

O goberno local de Cedeira ten previsto realizar varios investimentos para a mellora das instalacións deportivas municipais por valor de case 295.000€. O máis importante é o cambio do pavimento e o marcador electrónico do Polideportivo, un proxecto valorado en máis de 189.000€ e no que o Concello vai solicitar a colaboración da Deputación Provincial da Coruña. Xunto con esta intervención, estes días saíron a concurso outras dúas para pechar as pistas de pádel e cambiar o sistema de deshumectación da piscina municipal, e acaba de adxudicarse un contrato menor para cambiar varios elementos da carpintería de aluminio do campo de fútbol.

A intervención máis importante das que proximamente van afectar ás instalacións deportivas de Cedeira é a do Polideportivo Municipal, para a que o Concello está a tramitar unha subvención da Deputación da Coruña tal e como se aprobou, por unanimidade, no último pleno da corporación. O investimento ascende a 189.793,23€, dos que a administración provincial cubriría o 80%, e os traballos consistirán na substitución do pavimento e o cambio do marcador electrónico. O proxecto contempla a retirada do parquet existente, que está colocado directamente sobre o formigón sen separación nin impermeabilización, por un pavimento en madeira maciza de fresno sobre rastrel, con membrana impermeabilizante contra o formigón e os muros exteriores. En canto ao marcador, faise convinte o cambio para que resposte ás normas dos diferentes deportes que alí se practican.

O alcalde, Pablo Diego Moreda Gil, comentou que o Polideportivo Municipal “ten una ocupación practicamente total de luns a domingo, algo que é unha alegría, porque fala do arraigo que ten o deporte na nosa vila”. Segundo explicou, “estas instalacións cumpriron xa trinta anos, e a intensidade de uso fai necesaria unha posta ao día máis aló dos traballos de mantemento e mellora que cada ano afronta o Concello, como foron os arranxos nos vestiarios, o cambio da iluminación, o elevador para persoas con mobilidade reducida, a baranda nas bancadas…”.

Xunto con este proxecto, o Concello acaba de sacar a concurso as obras de peche das pistas de pádel, por un presuposto de 59.887,49€ (IVE incluído), e o cambio do sistema de deshumectación da piscina municipal, por 39.061,42€ (IVE incluído). Ambas as dúas llicitacións están publicadas na Plataforma de Contratación do Sector Público e as empresas interesadas teñen de prazo ata o vindeiro día 26 de outubro para presentar as súas ofertas.

Nas pistas de pádel, o proxecto consiste en completar o peche das dúas canchas exteriores, que contan actualmente cunha cuberta de chapa autoportante e paredes de vidro templado e malla electrosoldadada insuficientes en caso de climatoloxía adversa. A obra que se vai acometer permitirá dar uso ás instalacións ao longo de todo o ano, independientemente da choiva e o vento. Pola súa banda, na piscina municipal o investimento vai dirixido a cambiar a actual sistema de deshumectación por outro novo, dado que o seu estado faría máis costosa a reparación. O alto grao de humidade da instalación, explican desde o goberno local, fai preciso este equipamento para evitar danos estruturais ou a proliferación de mofo ou fungos.

Por último, o Concello de Cedeira acaba de contratar á Carpintería López y Villadóniga o cambio de tres portas, dúas ventás e catro barandas de aluminio no campo de fútbol municipal, por un importe de 5.313€ (IVE incluído).

O CONCELLO DE CEDEIRA INVISTE 100.000€ PARA DOTARSE DUN NOVO TRACTOR CON BRAZO DESBROZADOR

O Concello de Cedeira acaba de publicar na Plataforma de Contratación do Sector Público o anuncio de licitación para a compra dun tractor con máquina desbrozadora lateral. Ata o vindeiro día 26 está aberto o prazo de presentación de ofertas para este concurso, que conta cun presuposto de 100.000€ (IVE incluído).

Este é un dos investimentos que o goberno local acomete con cargo ao remanente do pasado ano. Tal como explicou o alcalde, Pablo Diego Moreda Gil, o Concello ten a obriga de manter limpos e practicables máis de 250 quilómetros de rúas, camiños e viais da súa titularidade, garantindo ao longo de todo o ano o acceso aos diferentes núcleos rurais. “A limpeza da vexetación mellora a seguridade na circulación e axuda a previr incendios”, recordou o alcalde, que subliñou que co novo tractor van ser xa tres os que formen parte do parque de maquinaria do Concello.

“Contar con medios propios para acometer os desbroces supón ter maior autonomía e capacidade nos momentos en que son máis necesarios”, explicou. Recordou, neste sentido, que durante o pasado verán foi preciso recorrer a dúas empresas alleas para reforzar as brigadas municipais na limpeza dos viais.

O prego de condicións establece que o tractor deberá ter un motor con 110 cabalos de potencia e dobre sistema de tracción, así como unha capacidade de elevación de 4.300 quilos e cabina con todos os sistemas de seguridade. O brazo elevador lateral terá un alcance horizontal de 5m e vertical de 6,30m. A empresa suministradora deberá entregar o vehículo con todas as certificacións, garantías, plan de mantemento preventivo e ofrecer formación ao persoal municipal que se ocupará de manexalo.

O CONCELLO DE CEDEIRA RENOVARÁ A PAVIMENTACIÓN E A REDE DE PLUVIAIS NO PASEO ARRIBA DA PONTE

A Xunta de Goberno acordou contratar por 26.347,75€ (IVE incluído) unhas obras de pavimentación e execución da rede de recollida de augas pluviais no paseo Arriba da Ponte, unha zona céntrica e moi transitada, que actualmente presenta algúns afundimentos no firme tanto na zona de tránsito peonil como na de estacionamento.

A empresa Villasuso Ortegal presentou a oferta máis vantaxosa e ocuparase destes traballos. Xunto coa restauración do pavimento, realizará tamén a renovación da rede de sumidoiros que recollen as augas da choiva. A actuación forma parte dos traballos de mantemento e mellora dos espazos públicos que acomete regularmente o Concello de Cedeira.