Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

PERSOAL E FACENDA

Convocatoria e Bases para a formación dunha bolsa de traballo para realizar nomeamentos interinos para o posto de arquitecto/a

CONVOCATORIA E BASES PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO PARA REALIZAR NOMEAMENTOS INTERINOS PARA O POSTO DE ARQUITECTO/A

O obxecto da convocatoria é a formación dunha bolsa de traballo para realizar nomeamentos interinos no posto de
arquitecto/a encadrado na escala de Administración Especial, subescala Técnica, grupo “A1” do Concello de Cedeira, co fin de facer fronte ás situacións expostas no artigo 23.2 da Lei 2/2015, de 29 de decembro, de emprego público de Galicia.

A presentación de solicitudes poderá facerse no Rexistro Xeral do Concello de Cedeira, na Sede Electrónica (https://
sede.cedeira.es) ou na forma prevista no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento Administrativo común das Administracións Públicas. Se presentara a instancia por correo postal, deberá aparecer o selo da oficina de correos na devandita solicitude e se comunicará ao Concello a presentación da solicitude, por correo electrónico á direccióncorreo@cedeira.es, ou por fax ao número 981482506. Noutro caso só a data de inscrición da instancia no Rexistro do Concello será a que se teña en conta para todos os efectos.

O prazo de presentación de solicitudes será de OITO DÍAS NATURAIS, contados dende o seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no BOP

DESCARGA Convocatoria e Bases para a formación dunha bolsa de traballo para realizar nomeamentos interinos para o posto de arquitecto/a

Aberto o prazo da convocatoria de praza de auxiliar administrivo/a

ABERTO O PRAZO DA CONVOCATORIA DE PRAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

Onte se publicou no BOE o anuncio correspondente e por tanto dende hoxe mesmo se poden presentar instancias
para participar no proceso selectivo para obter a praza de auxiliar administrativo/a.

O prazo remata o día 16 de abril.


VER PDF Anuncio BOP Bases específicas reguladoras da convocatoria para a provisión, en propiedade, quenda libre, dunha praza de auxiliar de Administración xeral


VER PDF Anuncio DOG do extracto da convocatoria para a provisión en propiedade dunha praza de auxiliar administrativo/a.


VER PDF Resolución de 15 de marzo de 2018, de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Ferrol (A Coruña), referente a la convocatoria para proveer una plaza


DESCARGA EN WORD Modelo de solicitud

 

 

Selección de dous técnicos de inserción laboral

SELECCIÓN DE DOUS TÉCNICOS DE INSERCIÓN LABORAL

O Concello de Cedeira selección: DOUS TÉCNICOS DE INSERCIÓN LABORAL. O prazo para presentar solicitudes de participación no proceso selectivo é de 5 días hábiles (sen incluir sábados, domingos ou festivos) dende a data da publicación das bases no BOP.

As bases poden consultarse no seguinte enlace á publicación no Boletín Oficial da Provincia:

Ir o enlace Selección de dous técnicos de inserción laboral

Cedeira abrirá unha bolsa de emprego para administrativos

CEDEIRA ABRIRÁ UNHA BOLSA DE EMPREGO PARA ADMINISTRATIVOS

Está aberto o prazo para presentar as solicitudes para participar no proceso

Cedeira convoca un concurso oposición co obxectivo de crear unha bolsa de emprego para a realización de contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos como administrativo, unha proposta coa que se busca fomentar o emprego no municipio.

Poderá presentarse calquera persoa maior de 18 anos que estea en posesión do título de bacharelato, formación profesional ou superior. O prazo para presentar as solicitudes concluirá o xoves da próxima semana. Haberá unha proba de selección na que se valorará formación e experiencia e outra de coñecemento.

Fonte: La Voz de Galicia

Pode consultar a nova na seguinte ligazón:

IR Á LIGAZÓN Cedeira abrirá unha bolsa de emprego para administrativos

bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos como administrativo

BOLSA DE TRABALLO PARA REALIZAR CONTRATACIÓNS LABORAIS TEMPORAIS OU NOMEAMENTOS INTERINOS COMO ADMINISTRATIVOS

O obxecto da convocatoria é a formación dunha bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos nos postos de traballo de administrativo encadrados na escala de Administración xeral, subescala de administrativa, grupo “C1” do Concello de Cedeira.

A presentación de solicitudes poderá facerse no Rexistro Xeral do Concello de Cedeira, na Sede Electrónica (https://sede.cedeira.es) ou na forma prevista no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de octubre, do procedimiento administrativo común das Administracións Públicas. Se se presentara a instancia por correo postal, deberá aparecer o selo da oficina de correos na devandita solicitude e se comunicará ao Concello a presentación da solicitude, por correo electrónico á dirección correo@cedeira.es, ou por fax ao número 981482506. Noutro caso só a data de inscrición da instancia no Rexistro do Concello será a que se teña en conta para todos os efectos.

O prazo de presentación de solicitudes será de DEZ DÍAS NATURAIS, contados dende o seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no BOP.

Para máis información :

VER PDF Convocatoria e Bases específicas para a formación dunha bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos como administrativo

Aberto o prazo para solicitar exencións e bonificacións da taxa do IBI e do lixo, e a prestación económica por fillos e fillas menores de 3 anos

ABERTO O PRAZO PARA SOLICITAR EXENCIÓNS E BONIFICACIÓNS DA TAXA DO IBI E DO LIXO, E A PRESTACIÓN ECONÓMICA POR FILLOS E FILLAS MENORES DE 3 ANOS

O Concello de Cedeira informa da apertura de prazos para solicitar a prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de 3 anos, así como exencións e bonificacións na taxa do IBI e na taxa do lixo, para familias numerosas.

Pode consultar toda a información ao respecto destas solicitudes nos servizos sociais municipais. Os prazos e as ordenanzas reguladoras son:

  • Prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de 3 anos

Prazo de solicitude: do 01 de febreiro ao 21 de marzo.
Pode consultar toda a información ao respecto na seguinte ligazón:
IR Á LIGAZÓN Información sobre prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de 3 anos

   • Bonificación na taxa do IBI para familias numerosas

Prazo de solicitude: antes do 21 de marzo.
Pode consultar a ordenanza vixente que regula esta bonificación na seguinte ligazón:
IR Á LIGAZÓN Ordenanza fiscal do imposto de bens inmobles (Artigo 8)

    • Bonificación na taxa do lixo para familias numerosas e outros colectivos

Prazo de solicitude: antes do 31 de marzo.
Pode consultar a ordenanza vixente que regula esta bonificación na seguinte ligazón:
IR Á LIGAZÓN Ordenanza fiscal reguladora da taxa por recollida de residuos (Artigo 4)

Acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral- Publicación de convocatoria de novas prazas

ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONAIS ADQUIRIDAS A TRAVÉS DA EXPERIENCIA LABORAL- PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE NOVAS PRAZAS

Publicada no Diario Oficial de Galicia da Xunta de Galicia a convocatoria para o ano 2018 do proceso de acreditación de determinadas competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral.

A Orde, que se publicou no D.O.G. núm. 7, do 10 de xaneiro de 2018, inclúe instruccións sobre o procedemento para as persoas que quedaron en reserva en convocatorias anteriores, e sobre a convocatoria de novas prazas para participar no procedemento de acreditación de determinadas unidades de competencia profesional nas seguintes familias profesionais:

 • Administración e xestión.
 • Agraria.
 • Comercio e mercadotecnia.
 • Edificación e obra civil.
 • Electricidade e electrónica.
 • Enerxía e auga.
 • Fabricación mecánica.
 • Hostalaría e turismo.
 • Imaxe e son.
 • Imaxe persoal.
 • Industrias alimentarias.
 • Informática e comunicacións.
 • Instalación e mantemento.
 • Madeira, moble e cortiza.
 • Química.
 • Sanidade.
 • Servizos socioculturais e á comunidade.
 • Transporte e mantemento de vehículos.

O prazo para inscribirse remata o 2 de febreiro de 2018.

Desde as seguintes ligazóns, pode acceder á información completa sobre a convocatoria, o procedemento e a inscrición:

IR Á LIGAZÓN Acreditación da experiencia profesional

IR Á LIGAZÓN Orde de convocatoria do proceso de acreditación

Recoñecemento da experiencia profesional – publicación de convocatoria de novas prazas

RECOÑECEMENTO DA EXPERIENCIA PROFESIONAL – PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE NOVAS PRAZAS

Publicada no Diario Oficial de Galicia da Xunta de Galicia a convocatoria para o ano 2018 do recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral e/ou vías non formais de formación.

A Orde, que se publicou no D.O.G. núm. 244, do 27 de decembro de 2017, inclúe instruccións sobre o procedemento para as persoas en lista definitiva de de espera (segundo a Orde do 30 de decembro de 2016), e convoca tamén novas prazas para participar no procedemento de avaliación e acreditación de competencias profesionais nas seguintes cualificacións:

 • Atención sociosanitaria a persoas no domicilio
 • Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais
 • Servizos para o control de pragas
 • Xestión de servizos para o control de organismos nocivos
 • Socorrismo en espazos acuáticos naturais
 • Socorrismo en instalacións acuáticas
 • Tanatopraxia
 • Confección e mantemento de artes e aparellos

O prazo para novas inscricións remata o 26 de xaneiro de 2018.

Desde a seguinte ligazón, pode acceder á información completa sobre a convocatoria, o procedemento e a inscrición:

IR Á LIGAZÓN Recoñecemento da experiencia profesional

O 1 de xaneiro entra en vigor a nova ordenanza de I.B.I.

O 1 DE XANEIRO ENTRA EN VIGOR A NOVA ORDENANZA DE I.B.I.

Logo da recente publicación no BOP da aprobación definitiva da nova ordenanza do IBI, esta será de aplicación desde o 1 de xaneiro de 2018.

O Concello baixa o IBI de vivendas urbanas e propiedades rústicas, pasando o primeiro do 0,50 % ao 0,48 % e nas propiedades rústicas do 0,46 % ao 0,42 %. Inclúese tamén unha nova bonificación para os bens inmobles que teñan instalados sistemas para o aproveitamento térmico ou eléctrico da enerxía procedente do sol, que terán unha reducción do 50% da cota íntegra do imposto o primeiro ano e un 25% o segundo ano.

Pode consultarse o novo texto aprobado da ordenanza fiscal dreguladora deste imposto na seguinte ligazón ao Portal de Transparencia municipal:

IR Á LIGAZÓN Ordenanzas e regulamentos do Portal de Transparencia

Pode consultar o anuncio da aprobación definitiva no BOP, na seguinte ligazón:

IR Á LIGAZÓN Anuncio aprobación definitiva de ordenanza fiscal

Cedeira diminúe a presión fiscal sobre as familias rebaixando os tipos de gravame

CEDEIRA DIMINÚE A PRESIÓN FISCAL SOBRE AS FAMILIAS REBAIXANDO OS TIPOS DE GRAVAME

Tres foron os asuntos aprobados por unanimidade polo pleno de Cedeira celebrado o pasado martes, o que leva ao equipo de goberno a pensar que “debemos estar facendo algo ben o noso traballo para que ata a oposición vote a prol das nosas propostas, tal e como está a suceder nas últimas sesións plenarias”. A desta semana tiña carácter extraordinario.

No primeiro punto, a corporación tomou o acordo de aprobar a resolución pola que o goberno local garante unha achega provincial, por importe de 158.806,51 euros, con cargo ao POS 2017 para acometer obras de saneamento nas rúas Paz, Silva e Floreal. Trátase de intervencións incluídas no plan municipal de mellora da rede de saneamento e cuantificado en 1,1 millóns de euros ata o ano 2018.

O segundo asunto foi o relativo á política fiscal coa que o goberno municipal trata de reducir a presión sobre as familias a raíz do “catastrazo do ano 2013”. “Un erro que agora está a recoñecer o PP ao votar a prol de reducir os tipos de gravame dos inmobles urbanos e rústicos para tratar de compensar a suba dos valores catastrais”, segundo se apuntou desde o executivo cedeirense. Así, no caso das vivendas urbanas, o tipo pasará do 0,50% ao 0,48% e, no das propiedades rústicas, queda no 0,42% cando antes estaba no 0,46%.

Por último, a corporación tamén aprobou o cambio de uso da propiedade que dará lugar á ampliación da escola infantil, unha decisión coa que “se dá carpetazo definitivo a todo que que tiña que facer o Concello de Cedeira”, segundo o equipo de goberno. O acordo recoñece como uso principal o de equipamento sanitario asistencial e como complementario o de equipamento sociocultural. Os responsables municipais entenden que agora lle toca ao Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar seguir avanzando na realización do proxecto para que Cedeira poida ter as prazas de gardería que realmente necesita. “Nós xa fixemos o que tiñamos que facer para que a ampliación da escola infantil se poida levar a cabo”, apuntan.