Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

O CONCELLO DE CEDEIRA ESTABLECE O PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRONTE Á COVID-19 EN INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MUNICIPAIS PARA O CURSO 2020-2021

Seguindo as medidas de seguridade sanitaria e as instrucións establecidas na Resolución do 12 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se dá publicidade do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade, o Concello de Cedeira establece o seguinte protocolo para o comezo do curso 2020-2021 das escolas deportivas e, en xeral, para o uso das instalacións deportivas.

DESCARGA PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRONTE Á COVID-19 EN INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE CEDEIRA PARA O CURSO 2020-2021

Obxecto
Este documento pretende regular a actividade deportiva nas instalación municipais para o curso académico 2020-2021, adoptando as medidas hixiénico-sanitarias e de prevención necesarias para facer fronte á pandemia provocada pola COVID-19 conforme ao disposto polas autoridades sanitarias e deportivas.

Ámbito de aplicación
Este protocolo será de obrigado cumprimento por parte dos usuarios e deportistas que fagan uso das instalacións deportivas municipais que se enumeran a continuación:

  • Polideportivo Municipal: Pista polideportiva, piscina, sala de usos múltiplos e ximnasio.
  • Pista de pádel e tenis anexas ao polideportivo municipal.
  • Campo de fútbol

Será plenamente vinculante, sen prexuízo das normas que se publiquen por parte das autoridades competentes durante o transcurso da pandemia.

As entidades deportivas e asociacións que fagan uso das instalacións deportivas municipais, previa solicitude, deberán entregar a “declaración responsable e aceptación de condicións de uso de instalacións deportivas municipais e de información sobre a COVID-19” (ANEXO III).

As actividades que se poden desenvolver nas instalacións deportivas mencionadas anteriormente son aquelas reguladas no presente documento, e que, previamente, sexan autorizadas pola Concellería de Deportes.