O plan urbanístico do Concello de Cedeira foi aprobado o 25 de xaneiro de 1995 e a súa aprobación inicial foi publicada no Boletín Oficial da Provincia o 15 de abril de 1995.

Na seguinte ligazón poden consultarse todos os documentos vixentes na actualidade:

IR Á LIGAZÓN Sistema de Información de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Galicia

Desde a aprobación inicial do PXOM, o Concello de Cedeira desenvolveu diversos documentos de interpretación do plan urbanístico que poden consultarse neste punto.