O Planeamento urbanístico do Concello de Cedeira foi aprobado o 25 de xaneiro de 1995 e publicada a súa aprobación inicial no Boletín Oficial da Provincia o 15 de abril de 1995.

Na seguinte ligazón, poden consultarse todos os documentos vixentes na actualidade:

IR Á LIGAZÓN Sistema de Información de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Galicia

Dende a aprobación inicial do PXOM, o Concello de Cedeira ten desenvoltos diversos documentos de interpretación do Planeamento urbanístico que poden consultarse neste punto.