Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

SOLICITUDE DE LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN

Logo da realización de obras e unha vez obtido o certificado da dirección facultativa da obra conforme estas están xa rematadas, deberase solicitar a licenza de primeira ocupación.

Esta licenza acredita que as obras foron executadas de conformidade co proxecto para o que a licenza foi concedida e que se atopan debidamente terminadas e aptas segundo as determinacións urbanísticas.

Os trámites que se deben realizar para a obtención da licenza de primeira ocupación son os seguintes:

Na solicitude de licenza poderá coñecer cal é a documentación que debe achegar, dependendo do tipo de obra realizada.

Se quere consultar o importe que debe pagar e as contas onde pode realizar o ingreso, utilice a calculadora á súa disposición.

IR Á LIGAZÓN CALCULADORA

Rexistro xeral municipal
Casa do Concello, Rúa Real nº15.

 

De luns a venres: de 9.00 a 14.00 h. Sábados: de 10.00 a 13.00 h.

 

981 480 000 (extensión 6).

 

IR Á LIGAZÓN Rexistro electrónico

Unha vez realizada a entrega da documentación necesaria para a concesión da licenza de primeira ocupación, o Concello de Cedeira ten un prazo máximo de tres meses para conceder ou denegar a solicitude.