O Concello de Cedeira conta cun cemiterio municipal.

Antigo camino da Ermida de San Antón

 De luns a venres: de 9.00h a 14.00h. Sábado: de 10.00h a 13.00h

981 480 000

Tamén poden realizarse consultas presenciais nas oficinas municipais, acudindo á:

Casa do Concello, Rúa Real nº15, 1º andar

 De luns a venres: de 9.00h a 14.00h

Na seguinte ligazón pode consultar a ordenanza fiscal vixente reguladora do servizo de cemiterio municipal


VER PDF Ordenanza fiscal reguladora da taxa por prestación do servizo de cemiterios municipais e outros servizos fúnebres de carácter local


DESCARGA WORD Ordenanza fiscal reguladora da taxa por prestación do servizo de cemiterios municipais e outros servizos fúnebres de carácter local

Se desexa saber como facer fronte aos pagos derivados deste servizo municipal, pode consultar a información no seguinte apartado:

IR Á LIGAZÓN Xestións para pagos

O Concello vén de aprobar na sesión ordinaria do Pleno municipal celebrada con data vintetrés de febreiro de dous mil dezasete as  bases para a adxudicación da  cesión  do  dereito  para  conservar restos, sen transmisión da propiedade, no cemiterio municipal.

Polo tanto, xa se ten iniciado o procedemento de cesión nichos en dito cemiterio.

O prazo para presentar as solicitudes estará abierto dende o 15 de marzo ata o 26 de abril de 2017.


VER PDF Bases reguladoras da adxudicación de nichos no cemiterio


DESCARGA WORD Bases reguladoras da adxudicación de nichos no cemiterio