Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

SERVICIOS SOCIAIS

MOREDA TACHA DE IMPRUDENTES AS AFIRMACIÓNS DE GARCÍA COMESAÑA SOBRE A DEMORA DO CENTRO DE SAÚDE

O alcalde de Cedeira, Pablo Diego Moreda Gil, califica de inxustas e imprudentes as afirmacións que fixo hai poucos días no Parlamento Galego o conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, quen ao fío dunha intervención sobre o Plan de Infraestruturas do Sergas e ao tempo que vertía críticas a outros concellos, dixo que “non hai noticias” do alcalde de Cedeira para iniciar o proxecto de reforma do Centro de Saúde. “Despois de tantos anos que levamos traballando e con todo o que superamos para chegar ata aquí, podería informarse antes de poñer a escusa de que somos nós os culpables”, considerou.

Moreda Gil recorda que o goberno socialista de Cedeira traballara xa no mandato 2007/2011 pola necesaria ampliación do Centro de Saúde e que froito daquel esforzo houbo un convenio entre o Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente e a Xunta de Galicia para destinar 2,4 millóns de euros ao proxecto –así se publicou no BOE do 11 de xuño de 2012-. Porén, sinalou o alcalde, daquela a administración autonómica incumpriu o seu compromiso de achegar o 50% do orzamento e a oportunidade desapareceu.

“Desde que chegamos ao goberno en 2015 retomamos o tema, para que a Xunta asuma a súa responsabilidade e dea resposta a unha necesidade real e manifesta”. Recorda o alcalde que o Concello solicitou unha entrevista co conselleiro de Sanidade o 17 de xuño de 2019 e que a reunión non chegou ata un ano, nove meses e un día despois, en total 640 días, o 18 de marzo de 2021. “Parece un pouco atrevido que afirme que está a esperar por nós”, explicou Moreda Gil, remarcando que “o feito de que aínda non puxésemos os terreos a disposición da Xunta non significa que non esteamos traballando”.

Ao fío disto, recordou que xa a finais de 2019 o Concello comprou os locais sindicais do número 7 da rúa Ortigueira, para ter a propiedade da totalidade do edificio e poñelo a disposición da Xunta. A finais de 2021 escriturouse tamén a compra da parcela da Confraría de Pescadores coa mesma finalidade. E desde hai máis dun ano estase a traballar na modificación puntual do PXOM cuxo borrador foi enviado o 26 de abril de 2021 á Consellería de Medio Ambiente para o inicio do proceso de avaliación ambiental. Desde entón o goberno local mantivo diferentes reunións cos organismos e administracións concernidas nesta tramitación. Entre ditas instancias está a Demarcación de Costas. Mantivéronse xa varias reunións co xefe territorial, Rafael Eimil, e formuláronse consultas ao Ministerio ao respecto destes terreos.

“Porque non temos unicamente que poñer os terreos a disposición da Xunta, temos que entregalos coa cualificación urbanística correspondente”, puntualizou o alcalde, que citou tamén entre as últimas reunións de traballo para sacar adiante a modificación puntual do planeamento unha coa directora xeral de Urbanismo da Xunta, Encarnación Rivas. A tramitación da modificación puntual do planeamento conleva todos estes trámites e non é tan sinxelo como no caso do Centro de Día, no que o Concello so ten que entregar o solo.

Moreda subliñou por último que a “preocupación pola Sanidade” á que aludiu no seu discurso ten que ver, tamén, coa reivindicación de condicións laborais para o persoal sanitario, por exemplo. Lembrou que o goberno local de Cedeira estivo xunto aos traballadores e traballadoras do Centro de Saúde cando reclamaban os seus dereitos, así como manifestándose xunto á cidadanía para demandar un pediatra e tamén reclamando que se cubriran as baixas dos facultativos, ao igual que facilitando pantallas, máscaras, luvas e xel hidroalcohólico na pandemia, ou instalando unha carpa para abrigar ás persoas usuarias que tiñan que facer cola ás portas do servizo. “Mentres – dixo-, o PP de Cedeira nunca fixo unha pregunta específica sobre o Centro de Saúde”.

O CONCELLO APROBA CINCO NOVOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN CO TECIDO ASOCIATIVO DE CEDEIRA

A Xunta de Goberno Local vén de aprobar novos convenios de colaboración con varias asociacións de Cedeira para sufragarlles gastos de funcionamento e investimentos que garanten o seu funcionamento. O alcalde, Pablo Diego Moreda Gil, destacou o traballo conxunto que o Concello desenvolve con estas entidades e o importante papel que cumpren, cada unha no seu eido, na localidade. Agradeceu expresamente o traballo desinteresado das persoas que forman parte destas asociacións, veciños e veciñas que co seu voluntariado fan posibles moitos eventos e actividades que dinamizan a vida social, cultural ou deportiva na vila.

Concretamente, o goberno deu luz verde aos convenios con Protección Civil, Cruz Vermella e Sobre Rodas, e aprobou tamén o anticipo das subvencións concedidas á asociación Mares e ARCE, que incrementan o seu importe respecto a anos anteriores.

No caso de Protección Civil, o Concello aproba un convenio de colaboración cunha aportación de 18.000€. A axuda contempla 12.000€ para gastos correntes e 6.000€ para investimentos da entidade, adicada á prevención e á autoprotección cidadá. Tamén no ámbito da seguridade, a asemblea local da Cruz Vermella asinará outro convenio por un importe de 3.800€ para o sostemento das súas tarefas de salvemento marítimo, a cobertura de eventos e a formación do Equipo de Resposta Básica de Emerxencias (ERBE).

Xunto con estes convenios, a Xunta de Goberno Local aprobou a nova colaboración coa asociación Sobre Rodas. A administración local aportará 6.000€ para soster as actividades de apoio a persoas con problemas de mobilidade que realiza esta entidade, como son os traslados en vehículos adaptados, o préstamo de material ortopédico e o servizo de fisioterapia.

Tamén ten xa aprobado o goberno de Cedeira os novos convenios de colaboración coa asociación Mares e coa asociación Amigos dos Ríos de Cedeira (ARCE). No primeiro caso, a cuantía é de 20.000 euros, o que significa duplicar a do ano anterior, e no segundo é de 5.500€ fronte aos 4.000€ do pasado 2021. Moreda Gil explicou que en ambos casos xustifícase o incremento pola actividade que realizan as dúas entidades, na atención do Museo Mares e na concienciación e mesmo o coidado da contorna natural. A Xunta de Goberno deu luz verde ao anticipo do 100% destas axudas, coa reserva do 30% en concepto de garantía, para facilitar o desenvolvemento das súas actividades.

 

CEDEIRA SOLICITA A CONSTRUCIÓN DO CENTRO DE DÍA AO ABEIRO DO PLAN DE INVESTIMENTOS DE FEGAMP E XUNTA

O Concello de Cedeira formalizou onte a solicitude para construír o Centro de Día da localidade ao abeiro do plan de investimentos en equipamentos sociais acordado pola Fegamp e o Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar. Segundo explicou o alcalde, Pablo Diego Moreda Gil, a localidade cumpre cos criterios para a distribución dos fondos Next Generation que se van canalizar a través deste programa e conta, ademais e debido ao traballo feito nos últimos anos, cun solar e o acordo plenario para a súa cesión á Xunta, así como cun anteproxecto xa feito.

“Cedeira ten unha necesidade real desta prestación, porque os centros de día para persoas dependentes máis próximos están en Ferrol ou en San Sadurniño”, subliñou o alcalde. Moreda Gil recordou que o goberno local ten reclamado á Xunta en diferentes ocasión esta infraestrutura e apuntou que no ano 2019 xa acudiu ao Consorcio coa que era entón a primeira tenente de alcalde, María Xosé Martínez, para achegar 2.300 sinaturas reunidas entre a veciñanza en demanda deste servizo.

O anteproxecto prevé a construción dun edificio con 273,23 metros cadrados útiles, con entrada pola rúa Deporte e con aparcamento reservado en superficie. O centro estará dotado con área de recepción, despachos, salas de rehabilitación, atención controlada, atención sociosanitaria-curas, sala polivalente-comedor, cociña con acceso exterior e baños accesibles, además dos necesarios espazos para almacenaxe.

O proxecto segue os principios da arquitectura bioclimática, polo que o consumo enerxético será mínimo. O deseño do edificio, de planta baixa, prima a accesibilidade e sitúa as zonas de máis actividade no frente principal sobre a vía pública, para que desde fóra se perciba como un espacio vivo, ao tempo que se preserva a intimidade das persoas usuarias cunha envolvente transventilada. O inmoble terá un aspecto moderno e se integrará en liñas xerais coa estación de autobuses.

O Centro de Día de Cedeira ocupará unha parcela municipal situada xunto á Estación de Autobuses, sobre a que o pleno municipal xa adoptou un acordo de cesión á Xunta. Trátase dun solar de 1.575 metros cadrados nunha zona na que está o IES Punta Candieira, o campo de fútbol O Beco, o Centro de Ocio Xuvenil e o Polideportivo Municipal, entre outras cousas. Cumpre, neste sentido, co criterio do plan de financiar novos equipamentos para prestar coidados de larga duración centrados na persoa e na atención en contornas comunitarias. Os maiores que acudan ao centro estarán preto das súas familias.

O anteproxecto prevé un Centro de Día con 25 prazas, aínda que se ofertarán quendas de mañá e de tarde e poderá ser maior o número de persoas atendidas, ben sexan maiores en situación de dependencia ou en grave risco de padecela. O orzamento necesario para a construción do edificio é duns 656.000€ e prevese que o funcionamento do servizo suporá a creación de sete empregos directos.

Coa finalidade de seguir avanzando nos trámites que poidan facer realidade canto antes o Centro de Día, o goberno local vén de contratar o proxecto para o cambio de usos da parcela destinada a acollelo. Actualmente está catalogada como de uso cultural e vai pasar a ser de equipamento sanitario-asistencial.

Moreda Gil recordou que o plan acordado entre a Fegamp e o Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar contempla o investimento de preto de 13,8 millóns de euros no presente 2022 e outros 4,6 millóns de euros no 2023, en actuacións de construción, reforma ou ampliación de equipamentos sociais públicos municipais, e que está especialmente orientado a achegar este tipo de servizos a zonas rurais, para favorecer o desenvolvemento sostible e a cohesión social. Para a construción de novos centros de día como o que demanda o Concello de Cedeira, o plan prevé aportacións de 600.000 euros.