Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

COMUNICACIÓN PREVIA DE OBRAS

Para a realización de obras en vivendas e locais que non requiran de solicitude de licenza de edificación, os interesados deben solicitar a comunicación previa de obras.

TRÁMITES A REALIZAR

Na parte posterior da solicitude poderá coñecer cal é a documentación que debe achegar dependendo do tipo de obra que se vaia realizar.

Se quere consultar o importe que debe pagar e as contas nas que pode realizar o ingreso, utilice a calculadora á súa disposición.

IR Á LIGAZÓN CALCULADORA

Rexistro xeral municipal

Casa do Concello, Rúa Real nº15

 

De luns a venres: de 9.00 a 14.00 h

 

981 480000 (extensión 6)

 

IR Á LIGAZÓN Rexistro electrónico

Logo do rexistro a documentación requerida, en sen perxuizo de posteriores comunicacións por parte do Concello, o solicitante pode iniciar as obras comunicadas ao Concello nas condicións explicitadas na solicitude.