Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

PUBLICACIÓN DAS BASES REGULADORAS DE PROGRAMAS DE SUBVENCIÓNS DA DEPUTACIÓN PARA ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO

O pasado 31 de decembro a Deputación Provincial da Coruña publicou as bases reguladoras dalgunhas subvencións, que polo seu interese para as entidades sen ánimo de lucro do Concello de Cedeira, publicamos de seguido para o seu coñecemento pola veciñanza:

IR Á LIGAZÓN Programa de subvencións a entidades da provincia, sen ánimo de lucro, para a realización de actividades de fomento da actividade física e do deporte durante o ano 2021

IR Á LIGAZÓN Programa de subvencións para clubs deportivos da provincia, sen ánimo de lucro, con equipos ou deportistas que participen en competición federada de ámbito local, provincial ou autonómico durante o ano 2021

IR Á LIGAZÓN Programa de subvencións a fundacións e a entidades privadas sen fins de lucro titulares de museos, centros de interpretación ou bibliotecas, para o desenvolvemento de actividades culturais durante o ano 2021

IR Á LIGAZÓN Programa de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para realizar actividades culturais durante o ano 2020

IR Á LIGAZON Programa de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para realizar actividades culturais durante o ano 2021

IR Á LIGAZÓN Programa de subvencións a Corais Polifónicas, Bandas de Música Populares, Entidades de Música e Baile Tradicional Galego e formacións musicais de grande formato da provincia da Coruña, para o desenvolvemento de actividades culturais durante o ano 2021

IR Á LIGAZÓN Programa de subvencións a Corais Polifónicas, Bandas de Música Populares, Entidades de Música e Baile Tradicional Galego e formacións musicais de grande formato da provincia da Coruña, para a realización de investimentos culturais durante o ano 2021

IR Á LIGAZÓN Programa de subvencións para o desenvolvemento de actividades por parte das entidades sen ánimo de lucro con función de representación sectorial e colectiva a nivel galego das persoas e/ou entidades existentes nos diferentes sectores profesionais e amadores da cultura galega, durante o ano 2021