Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

PROXECTO “DEFINICIÓN, DESEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE RUTAS TEMATIZADAS PARA A PROMOCIÓN DO PATRIMONIO MARIÑEIRO NO CONCELLO DE CEDEIRA. CEDEIRA MARIÑEIRA”

O proxecto “DEFINICIÓN, DESEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE RUTAS TEMATIZADAS PARA A PROMOCIÓN DO PATRIMONIO MARIÑEIRO NO CONCELLO DE CEDEIRA. CEDEIRA MARIÑEIRA está impulsado polo Concello de Cedeira, para promover a oferta de actividades que poñan en valor o medio ambiente e o patrimonio ligado ao mar, incrementando a conciencia sobre a preservación da contorna natural e patrimonial, así como o recoñecemento dos oficios do mar e a calidade diferencial dos produtos pesqueiros e marisqueiros no territorio.

CEDEIRA MARIÑEIRA está a realizarse grazas ás axudas que a Unión Europea ofrece, no marco do Fondo Europeo e Marítimo de Pesca (FEMP), para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), e que a Consellería do Mar aprobou para os grupos de acción local do sector pesqueiro (GALP).

  • Coste total do proxecto (subvencionable + non subvencionable): 44.528,00 €
  • Coste subvencionable do proxecto (inversión pública + inversión privada): 44.528,00 €
  • Total axuda pública aprobada (€): 44.528,00 €
  • % Subvención: 100

Obxectivo xeral:

Promover a oferta de experiencias e actividades que poña en valor o medio ambiente e o patrimonio ligado ao mar (patrimonio material, arquitectónico, natural e patrimonio inmaterial), que incremente a conciencia da necesidade da preservación da contorna natural e patrimonial, así como o recoñecemento dos oficios do mar e a calidade diferencial dos produtos pesqueiros e marisqueiros no territorio de A Mariña – Ortegal.

Obxectivos específicos:

  • Poñer en valor o patrimonio natural, arquitectónico e inmaterial o vinculado ao mar, os oficios, os produtos pesqueiros e marisqueiros locais de A Mariña – Ortegal.
  • Consolidar o recoñecemento dos produtos pesqueiros e marisqueiros como sinal de identidade, así como do sector pesqueiro e o seu modelo de extracción sustentable, reforzando a súa a súa calidade diferencial
  • Fomentar a oferta de experiencias públicas e privadas (relacionadas co medio ambiente e o patrimonio mariño, así como os oficios do mar e os produtos pesqueiros e marisqueiros), procurando a desestacionalización turística e o incremento dos días de estancia media.

Para acadar estes obxectivos, levaranse a cabo as seguintes actuacións, ao longo de 2021 e 2022: