Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

POSTA EN MARCHA DO PLAN DE HOSTALARÍA SEGURA DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

O DOG ven de publicar o Venres, 21 de maio de 2021 o seguinte boletín:

ORDE do 21 de maio de 2021 pola que se prorroga a eficacia e se modifica a Orde do 7 de maio de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia tendo en conta a finalización da prórroga do estado de alarma establecida polo Real decreto 956/2020, do 3 de novembro, e se modifica a Orde do 25 de febreiro de 2021 pola que se establecen as actuacións necesarias para a posta en marcha do Plan de hostalaría segura da Comunidade Autónoma de Galicia.

Podese descarga o documento na seguinte ligazón:

DESCARGA PDF DOG Venres, 21 de maio de 2021