Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

O DÍA 14 ÁBRESE O PRAZO PARA OFERTAR CURSOS RELACIONADOS COA ÁREA DE CULTURA

Coa finalidade de organizar dende a Concellería de Cultura a oferta formativa durante o primeiro semestre do ano, ábrese prazo no período comprendido entre os día 14 e 21 de xaneiro, ambos inclusive, mediante a publicación do presente anuncio na páxina web municipal, para que as persoas ou entidades interesadas en ofertar cursos relacionados coa área de Cultura a través do Concello ao longo do período febreiro/xuño de 2022 presenten as súas propostas no rexistro xeral do concello ou a través da sede electrónica.

Ditas propostas deberán indicar:

  • Nome do curso:
  • Breve curriculum da persoa que impartirá o curso:
  • Obxectivos: Destrezas que poderá adquirir o alumnado ao longo do curso.
  • Contidos: Temas a tratar.
  • Temporalización: Número de sesións totais e distribución temporal en sesións por semana e número de semanas.
  • Ratio: Nº de persoas por grupo. Nº de grupos aos que se pode atender.
  • Espazo: Descripción do espazo necesario para o desenvolvemento do curso.
  • Material necesario para a participación do curso, indicando se vai ser aportado polo profesorado ou o debe adquirir o alumnado.
  • Orzamento total.
  • Sinatura e dni do interesado.

Haberá un prazo de prematrícula para decidir os cursos que se van impartir no período comprendido entre febreiro e xuño (ambos incluídos)

As persoas que desexen matricularse deberán facelo nas oficinas municipais ou oficina de turismo e pagar as tasas municipais establecidas.

Os casos exentos de pago deberán presentar a documentación oportuna no momento da matrícula.

O Concello fará pública a listaxe de posibles cursos e unha vez realizadas as preinscricións fará públicos os cursos finalmente ofertados.