Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

CONVOCATORIA PARA OS CELGA 1,2,3 E 4

A Secretaría Xeral de Política Lingüística vén de publicar unha convocatoria de cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4.

Os cursos preparatorios para os certificados de lingua galega (Celga) poderán ser solicitados por todas as persoas maiores de dezaseis anos ou por aquelas que os fagan no ano natural da convocatoria, que desexen mellorar o seu coñecemento e dominio do galego e preparar as probas que a Secretaría Xeral de Política Lingüística convoca periodicamente para certificar a competencia nesta lingua.

Prazo de inscrición: 15 días hábiles desde hoxe (até o 7 de marzo).

Na seguinte ligazón pode acceder a toda a información necesaria sobre a convocatoria:

IR Á LIGAZON Información sobrea convocatori a de cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4.