O Departamento de Medio Ambiente do Concello de Cedeira atópase no primeiro andar da Casa do Concello (Rúa Real nº 15), e está dirixido polo Concelleiro delegado Camilo Casal García.

Dende este departamento coordínanse todos os asuntos relativos ás xestións para o mantemento da limpeza e ornato das fincas privadas, o control das actividades de saca de madeira, e promoción de programas para a conservación e mellora do medio ambiente.