DENUNCIA DE LIMPEZA DE FINCAS

No Concello de Cedeira, calquera persoa pode interpoñer denuncia pola falta de coidado e limpeza de fincas que poidan ocasionar perigo de incendio e supoñan un incumprimento por parte dos propietarios da obriga de manter os terreos en condicións adecuadas de seguridade, salubridade e ornato público.

Pode descargar a instancia nas seguintes ligazóns:


VER PDF Instancia denuncia limpeza de fincas

DESCARGA WORD Instancia denuncia limpeza de fincas

As denuncias poderán presentarse por rexistro presencial ou a través do rexistro electrónico:

Casa do Concello, Rúa Real nº 15.

De luns a venres 9.00 a 14.00 h; sábados de 10.00 a 13.00 h.

As denuncias presentadas darán lugar a un informe técnico municipal, que valorará a situación en función da lexislación vixente.

Nas seguintes ligazóns pode consultar as leis que regulan a limpeza de fincas:

IR Á LIGAZÓN Lei 3/2007, de 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia

IR Á LIGAZÓN Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia