Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Consulta pública para a fixación do prezo para a prestación de campamentos e actividades de conciliación

O goberno municipal de Cedeira, dadas as circunstancias actuáis e considerando que a falta de campamentos de conciliación durante este verán suporía unha importante merma para os veciños de Cedeira nun momento especialmente difícil para toda a poboación, decidiuse á realización dun campamento e outras actividades dirixidas á poboación infantil a fin de posibilitar a conciliación da vida familiar e persoal e a vida laboral.

Co obxectivo de garantir a participación dos cidadáns do texto regulador do prezo público pola asistencia aos campamentos e demáis actividades dirixidas á poboación infantil organizados polo Concello para facilitar a conciliación da vida persoal e familiar coa vida laboral, e en cumprimento do disposto no artigo 133 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas – LPACAP-, o alcalde Pablo Diego Moreda Gil vén de publicar una providencia de alcaldía onde substánciase unha consulta pública previa para solicitar a opinión dos cidadáns e das organizacións máis representativas que potencialmente se poidan ver afectados pola mesma, sobre una serie de aspectos como son os problemas que se pretenden solucionar coa iniciativa, a necesidade e oportunidade da súa aprobación, os obxectivos da norma e as posibles solucións alternativas regulatorias e non regulatorias.

No presente caso considérase unha duración de cinco días hábiles para que para que cidadáns, organizacións e asociacións que así o consideren poidan facer chegar as súas opinións a través do rexistro.

Na seguinte ligazón pode consultarse o texto íntegro da providencia da Alcaldía:

DESCARGAR PDF Providencia de Alcaldía consulta prezo público campamento e actividades de conciliación.