Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

DEPORTES

O Goberno publica a orde que fai obrigatorio o uso de máscaras en espazos públicos se non se pode manter a distancia de seguridade

Orden SND/422/2020, de 19 de maio, pola que se regulan as condicións para o uso obrigatorio de mascarilla durante situación de crisis sanitaria ocasionada pola COVID-19.

Mediante a presente orde disponse, con carácter xeral, o uso obrigatorio de máscaras en persoas de seis anos en diante na vía pública, en espazos ao aire libre e en calquera espazo pechado de uso público ou que se atope aberto ao público, sempre que non sexa posible manter unha distancia de seguridade interpersoal de polo menos dous metros, sendo recomendable o seu uso para a poboación infantil de entre tres e cinco anos.

Son excepcións a esta obrigación aquelas persoas que presenten algún tipo de dificultade respiratoria que poida verse agravada pola utilización da máscara e aquelas que teñan contraindicado o seu uso por motivos de saúde ou discapacidade.
Así mesmo, o seu uso non será esixible no desenvolvemento de actividades que resulten incompatibles, tales como a inxesta de alimentos e bebidas, así como en circunstancias nas que exista unha causa de forza maior ou situación de necesidade.

O previsto nesta orde debe entenderse sen prexuízo da necesidade de seguir cumprindo coas recomendacións das autoridades sanitarias relativas ao mantemento da distancia interpersoal, a hixiene de mans e resto de medidas de prevención..

Máis información na seguinte ligazón:

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5142

Plan para a transición: guía da Fase 1

O Ministerio de Sanidade elaborou un Plan para a transición á nova normalidade, para aquelas unidades territoriais que pasan hoxe luns, 11 de maio, a Fase 1 .

Na guía poden encontrarse os apartados diferenciados sobre medidas establecidas, medidas sociais, comercio e prestación de servizos, hostalería e restauración, educación,servizos sociais, cultura e deporte, establecementos turísticos e hoteis , medidas de hixiene dos establecementos e un mapa dos territorios en Fase 1.

Máis información na seguinte ligazón

Descarga Plan para a transición: guía da Fase 1

O BOE publica o protocolo de volta á actividade do deporte profesional e federativo

O Boletín Oficial do Estado (BOE) publicou este mércores o protocolo básico de actuación para a volta aos adestramentos e o reinicio das competicións deportivas federadas e profesionais, no que, ademais de detallarse as catro fases da desescalada, recoméndase ao Goberno que leve a cabo un estudo científico sobre os efectos da actual pandemia e das medidas de confinamento nos deportistas de alto nivel.

O protocolo elaborado polo Consello Superior de Deportes (CSD), establece que a continuación da actividade deportiva farase en catro fases que conducirán aos deportistas federados, profesionais e de alto nivel ata a competición.

Para máis información:

Descarga Resolución do 4 de maio de 2020, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se aproba e publica o Protocolo básico de actuación para a volta aos adestramentos e o reinicio das competicións federadas e profesionais.