Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

SOMÉTESE A EXPOSICIÓN PÚBLICA A NOVA ORDENANZA PARA A PROTECCIÓN DOS CAMIÑOS E VÍAS MUNICIPAIS DE CEDEIRA

O Boletín Oficial da Provincia publica hoxe a aprobación inicial da nova ordenanza municipal reguladora da protección dos camiños e vías públicas municipais do Concello de Cedeira. Segundo explicou o alcalde, Pablo Diego Moreda Gil, a normativa existente quedou obsoleta para controlar a intensa actividade das empresas madeireiras, que ten suma importancia para a zona, e deste modo a administración local dótase dun marco que vai garantir que poidan desenvolvela sen problema e de maneira que non causen danos ao patrimonio municipal.

Así, as empresas terán que facer unha comunicación previa das cortas que van realizar e mesmo depositar unha fianza para cubrir os danos nos camiños e estradas municipais, no seu caso. Estarán obrigadas a repoñer ao seu estado orixinal as ramplas que abran para acceder ao monte. O mesmo atinxe ás empresas do sector eólico e aos transportes de material pesado que fagan pola rede viaria do Concello.

A ordenanza establece sancións de 1.500 euros a 3.000 euros para as infraccións moi graves; de 750 a 1.500 euros para as graves e de ata 750 para as leves.

Tal como se informa no BOP, a ordenanza vai estar a exposición pública durante 30 días previa á súa aprobación definitiva.

Pódese descargar o texto integro na seguinte ligazón:

DESCARGA PDF ordenanza municipal reguladora da protección dos camiños e vías públicas municipais do Concello de Cedeira