Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

OBRIGAS DE XESTIÓN DE BIOMASA

Coa a finalidade de previr os incendios forestais, o Concello de Cedeira recorda ás persoas titulares das parcelas situadas en núcleo rural ou nas franxas secundarias de protección, que teñen o deber de xestionar a biomasa vexetal nos termos que define a Lei 3/2007 de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia. O prazo fixado pola Xunta de Galicia para cumprir con este deber remata o vindeiro 31 de maio.

Transcorrido o prazo sen que as persoas responsables xestionen da biomasa ou retiren as especies arbóreas prohibidas, o Concello tramitará as correspondentes ordes de execución, coa imposición de multas coercitivas, de ser o caso. Sen prexuizo dos correspondentes expedientes sancionadores.

Pódese descargar o bando na seguinte ligazón:

Descarga bando OBRIGAS DE XESTIÓN DE BIOMASA