Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

O CONCELLO LICITA O SANEAMENTO DA RÚA AMOR HERMOSO

A Xunta de Goberno do Concello de Cedeira aprobou o expediente de contratación da obra de “Saneamento da rúa Amor Hermoso” que o Concello vai acometer con cargo ao programa POS+ADIC 1/2017 da Deputación da Coruña. A intervención sairá a licitación cun presuposto de 30.758,72€ e consistirá en dotar a este vial da zona urbana de rede separativa.

As obras serán similares ás que con anterioridade se fixeran na rúa As Pontes de García Rodríguez, perpendicular a Amor Hermoso. Ambas as dúas tiñan unha antiga rede de carácter unitario, con tubaxe de formigón en masa e sen xuntas. Agora, cambiarase a rede de sumidoiros de Amor Hermoso, entre os números 2 e 14, por unha rede separativa de augas residuais na que se substituirá o colector existente por outro de PVC e se instalará unha nova rede de recollida de augas pluviais, tamén de PVC.

A actuación publicarase na Plataforma de Contratación do Sector Público para que as empresas interesadas poidan presentar as súas ofertas.