Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

O CONCELLO DE CEDEIRA OBTÉN PRETO DE 700.000€ DO POS+2023 PARA NOVOS INVESTIMENTOS E GASTOS CORRENTES

O pleno do Concello de Cedeira aprobou por unanimidade na súa última sesión a participación no Plan Único de Concellos da Deputación da Coruña (POS+2023), do que a vila vai recibir neste exercicio un total de 698.723,07€, xunco coa achega do POS+Adicional para gastos sociais extraordinarios, por valor de 68.099,97€. O 66,5% do POS+2023 vai destinada a investimentos e o resto ao financiamento de gastos correntes.

No plan están consignados 130.338,45€ para o proxecto de “Mellora de firmes en Mundín, As Bieteiras, Santallamar e Vilacacín e nas rúas C. Ponthus e Cuartel”. É unha actuación que abrangue a renovación da calzada en catro camiños e dúas rúas que suman en total preto de 2,5 quilómetros.

No mesmo programa do POS+2023 están tamén outros tres proxectos dentro do Plan Complementario. Trátase da “Renovación de pavimentos nas rúas Ortigueira, Río Condomiñas, Río Lamas e Río Tixón”, presupostado en 130.000€ e que dotará de novas beirarrúas, así como dunha nova rede de pluviais e estes viais, mellorando tamén a súa accesibilidade. Dentro deste mesmo proxecto vai incluída tamén unha mellora do firme nun tramo da Avenida de España.

O segundo proxecto é o de “Reforma e adecuación do sistema de saneamento existente en San Román”, con 59.997,96€ de presuposto e dirixido a subsanar as eivas técnicas deste equipamento para que poida, realmente, alcanzar o rendemento de depuración para o que foi deseñada e cumplir coa normativa vixente.

Por último, o plan provincial permitirá realizar a “Reforma e conservación do edificio escolar da Corredoira”, cun financiamento de 144.901,04€, coa finalidade de resolver uns problemas de humidade que presenta o inmoble na cuberta e na fachada e acondicionar os vestiarios.

A achega do POS+Adicional, para gastos sociais extraordinarios, servirá para reforzar o persoal técnico e administrativo adscrito aos Servizos Sociais do Concello, así como ao incremento das contías destinadas pola administración local a axudas de emerxencia para persoas soas ou en risco de exclusión social e á compra de equipamento para un mellor desenvolvemento dos programas dos servizos sociais sociocomunitarios. Cómpre recordar que nos últimos anos o Concello de Cedeira elevou os orzamentos adicados a esta materia, chegando no presente 2023 a 1.285.300€.