Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

O CONCELLO DE CEDEIRA LICITA O ALUGUER DUNHA FURGONETA ELÉCTRICA PARA A POLICÍA LOCAL

O Concello de Cedeira acaba de abrir un proceso de licitación para o aluguer dun vehículo eléctrico para a Policía Local. Concretamente, o concurso está orientado a dotar aos axentes, pola fórmula do “renting”, dunha furgoneta compacta que lles prestará servizo durante 48 meses, sen opción a compra ao finalizar dito período. O prego de condicións establece un prezo máximo de 1.185,80€ ao mes (IVE incluído), o que fai un total de 56.918,40€ para os catro anos.

A nova furgoneta da Policía Local deberá contar coa etiqueta ECO e unha potencia, como mínimo, de 136cv. Unha vez cargadas as baterías, a autonomía será ao menos de 200 quilómetros. A empresa arrendataria terá que equipala con saída para megafonía, unha ponte de luces azuis, serea, radioteléfono e outros equipamentos precisos para o desenvolvemento do traballo da Policía Local.

O “renting” incluirá no prezo os impostos de circulación, matriculación e IVE, así como todos os gastos de mantemento do vehículo, incluído o cambio de neumáticos. A furgoneta terá tamén, polo prezo ofertado, seguro a todo risco sen franquía e vehículo de sustitución en caso de precisalo.

O goberno local subliñou que a fórmula do aluguer, na que van incluídos todos os gastos salvo o combustible, permite ao Concello renovar periodicamente o contrato e garantir a dispoñibilidade permanente e en boas condicións do vehículo, para que preste o mellor servizo.