Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

CAMPAÑA DE INVERNO 2022 DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA

O Concello de Cedeira conta con seis prazas para a Campaña de neve 2022 da Deputación da Coruña (6ª quenda, dende o 18/02/2022 ao 21/02/2022).

As idades dos rapaces/zas participantes serán de 12 a 15 anos inclusive (cumpridos a 31 de decembro de 2021).

Cota de participación: 85 €.

O transporte desde a comarca, tanto de ida como de volta está incluído na oferta. Os puntos da comarca onde terá lugar a recollida notificarase con abonda anticipación.

Terán preferencia os/as rapaces/zas que non foran a ningunha campaña da neve da Deputación. No suposto de ter máis solicitudes que número de prazas concedidas pola Deputación, realizarase un sorteo público ante a Secretaria do concello para adxudicar as mesmas entre o 15 de decembro e o día 17 de decembro de 2021.

Prazo para as solicitudes de inscrición: ata o día 14 de decembro de 2021, de maneira presencial no rexistro (oficinas xerais), ou ben a través da sede electrónica do Concello de Cedeira cumprimentando unha instancia xeral na cal se indicarán os seguintes datos:
– Nome da persoa responsable do/a menor (nai, pai, titor/a)
– Enderezo
– DNI
– Teléfono
– Enderezo para efectos de notificación
– Correo electrónico (non imprescindible)
– Nome do/a menor representado/a

Pódese consulta o anuncio ou a instancia xeral nas seguintes ligazóns:

VER PDF CAMPAÑA DE NEVE 2022 DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA

VER PDF INSTANCIA XERAL