Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

O CONCELLO DE CEDEIRA E O COLEXIO CEIP NICOLÁS DEL RÍO COLABORAN NUNHA NOVA CAMPAÑA SOBRE SEPARACIÓN DE RESIDUOS.

Para dar inicio á campaña de fomento de separación do aceite doméstico usado. O alcalde e a técnico de medioambiente visitaron e compartiron co alumnado de 5º e 6º curso do CEIP Nicolás del Río unhas xornadas de sensibilización sobre a necesidade da correcta xestión do aceite doméstico usado, nos fogares de Cedeira.

A rapazada do centro educativo ten claro que separar é cousa de todos e que, é fundamental evitar que o aceite usado chegue aos nosos ríos e mares, sen tratamento.

Explicouse aos escolares que o concello de Cedeira conta con 22 contedores para a recollida selectiva de aceite doméstico usado, para o súa posterior transformación en biocombustible ou para outros usos industriais, sen efectos nocivos para o medioambiente.

Na actividade desenvolvida, o alumnado do centro aprendeu que o aceite usado pode ter novas vidas (biocombustibles, bioplásticos, xabóns, impermeabilizantes, etc) e que mal xestionado pode ser un “gran inimigo” tanto do medioambiente como das tubaxes do saneamento.

Resaltouse a importancia de coñecer os riscos que conleva desfacerse do aceite en sitios non axeitados para o seu tratamento. Destacando que cada litro de aceite derramado pode contaminar máis de 1000L de agua e, ademais xerar graves problemáticas de obstrución das canalizacións e incrementando custes nos tratamentos depuradores.

Ademáis, entregóuselles un funil para facilitar a recollida selectiva deste residuo, no ámbito doméstico.

Rematouse cun chamamento a todos e todas as participantes para que separen correctamente os residuos domésticos, colaborando así na protección do medioambiente.

Nos próximos días, os propios alumnos e alumnas do centro exercerán de educadores ambientais, trasladándolle esta información ao resto do alumnado, colaborando así, de forma activa na campaña.

Dende o concello agradécese a todo o profesorado do centro, por participar destas xornadas e, pola súa predisposición a calquer tipo de colaboración ao longo do ano.