Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Modificacións do Plan Estatal Vivenda para facer fronte ao COVID-19

O BOE ven de publicar a Orde TMA/336/2020, do 9 de abril, pola que se incorpora, substitúe e modifican senllos programas de axuda de o Plan Estatal de Vivenda 2018-2021, en cumprimento dos disposto nos artigos 10, 11 e 12 da Real Decreto-lei 11/2020, do 31 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes complementarias no ámbito social e económico para facer fronte ao COVID-19.

En concreto:

  • Incorpórase un novo Programa de axudas ao aluguer para as persoas arrendatarias de vivenda habitual que, como consecuencia do impacto económico e social do COVID–19 teñan problemas transitorios para atender ao pago parcial ou total do aluguer (artigo 2)
  • Suprímese o Programa de axudas ás persoas en situación de desafiuzamento ou lanzamento da súa vivenda habitual e substitúese o Programa de axuda ás vítimas de violencia de xénero, persoas obxecto de desafiuzamento da súa vivenda habitual, persoas sen fogar e outras persoas especialmente vulnerables, para facilitarlles unha solución habitacional inmediata (artigo 4)
  • Modifícase o Programa de fomento do parque de vivenda en aluguer, co obxecto de incrementar o parque público e social de vivendas destinadas ao aluguer e cesión en uso (artigo 5)

Pode descargar o documento na seguinte ligazón:

Descarga PDF da Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, por la que se incorpora, sustituye y modifican sendos programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.