Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Instrucións sobre redución de servizos de transporte de viaxeiros

No BOE de hoxe publicouse a Orde TMA/306/2020 pola que se ditan instrucións sobre redución de servizos de transporte de viaxeiros durante a vixencia da Real Decreto-lei 10/2020.

A Orde articúlase en dous artigos nos que se regula a redución da oferta de servizos.

  1. Os servizos de transporte público de viaxeiros por estrada e ferroviarios de ámbito urbano e periurbano, que estean sometidos a contrato público ou obrigacións de servizo público ( OSP), ou sexan de titularidade pública, con independencia da Administración titular ou competente sobre os mesmos, reducirán a súa oferta de servizos e frecuencias ata alcanzar niveis de prestación similares aos de fin de semana, considerando a necesidade de acceso ao posto de traballo do persoal ocupado nos servizos esenciais e o acceso dos cidadáns aos servizos básicos. Esta redución será de aplicación para o período de aplicación da Real Decreto-lei 10/2020.
  2. Os horarios e frecuencias dos servizos de transporte sinalados poderán axustarse, de conformidade co disposto no apartado 1, atendendo ás necesidades específicas de cada territorio, por parte da Administración competente ou polos operadores, en virtude de causa xustificada, @teniendo en cuenta, en todo caso, que deben adoptarse as medidas necesarias para procurar a máxima separación posible entre os viaxeiros. Devandito axuste de horario e frecuencias farase, no seu caso, o máis axiña posible.

Pode descargar o documento na seguinte ligazón:

Descargar PDF Orde TMA/306/2020, do 30 de marzo, pola que se ditan instrucións sobre redución de servizos de transporte de viaxeiros durante a vixencia da Real Decreto-lei 10/2020.