Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Detección de contaminación microbiolóxica nas augas da praia da Madalena

DETECCIÓN DE CONTAMINACIÓN MICROBIOLÓXICA NAS AUGAS DA PRAIA DA MADALENA

Na análise microbiolóxica realizada por Augas de Galicia o día 16/09/2018 na praia da Madalena atopáronse máis de 1000 NMP en 100 ml de Escherichia coli. Trátase dunha cantidade cen veces maior á que se viña constatando en todas a medicións quincenais durante a campaña estival e supón un risco para a saúde dos bañistas.

Desde o Concello de Cedeira estase a investigar a causa desta contaminación. Debido á súa alta concentración e á tipoloxía dos microorganismos detectados, todas as probas apuntan nunha determinada dirección. Aínda que estas sospeitas son compartidas por boa parte da poboación, a Concellería de Medio Ambiente pide prudencia antes de identificar inequivocamente aos responsables.

Mesmo sabendo que se trata dun episodio puntual, o Concello recomenda absterse do baño temporalmente, á espera dos resultados dunha nova medición. Para facer chegar esta mensaxe á cidadanía colocaranse carteis en puntos especialmente visibles ao longo da praia.