Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

CONSULTA PÚBLICA PARA A APROBACIÓN DUNHA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE GUINDASTRE

Este concello pretende a aprobación dunha Ordenanza Municipal reguladora da taxa pola prestación do servizo de guindastre.

Co obxectivo de garantir a participación dos cidadáns na elaboración da ordenanza e en cumplimento do disposto no artigo 133 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas – LPACAP-, substánciase unha consulta pública previa para solicitar a opinión dos cidadáns e das organizacións máis representativas que potencialmente se poidan ver afectados pola mesma, sobre unha serie de aspectos como son os problemas que se pretenden solucionar coa iniciativa, a necesidade e oportunidade da súa aprobación, os obxectivos da norma e as posibles solucións alternativas regulatorias e non regulatorias.

No presente caso considérase unha duración de dez días hábiles para que se presenten as opinións a que fai referencia o artigo 133 da mencionada Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Na seguinte ligazón pode consultarse o texto íntegro da providencia da Alcaldía:

DESCARGAR PDF Providencia de Alcaldía consulta pública para unha ordenanza municipal reguladora da taxa pola prestación do servizo de guindastre do Concello de Cedeira.