Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

AVISO SOBRE SUBVENCIÓNS DESTINADAS A ENTIDADES E ASOCIACIÓNS DEPORTIVAS DE ÁMBITO MUNICIPAL DE CEDEIRA PARA O ANO 2021

O BOP ven de publicar o anuncio da aprobación das bases reguladoras da convocatoria pública de subvencións destinadas a entidades e asociacións deportivas de ámbito municipal de Cedeira para o ano 2021.

O obxecto desta convocatoria é a promoción e impulso de actividades deportivas coa finalidade de fomentar un uso activo e creativo do ocio.

As presentes bases terán como finalidade apoiar e mellorar a práctica deportiva dos clubs e entidades deportivas, subvencionando os programas de actividades deportivas a desenvolver eos investimentos realizados, referidos a proxectos de iniciación deportiva, fomento da práctica e competición deportiva; podendo consistir en programas, eventos ou competicións deportivas concretas ou na actividade ordinaria anual do club ou entidade deportiva solicitante.

O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a contar dende o día seguinte da publicación do extracto da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia, unha vez publicada a convocatoria na Base de Datos Nacional de Subvencións.

Pódese descarga o texto integro do BOP na seguinte ligazón:

IR Á LIGAZÓN anuncio da aprobación das bases reguladoras da convocatoria pública de subvencións destinadas a entidades e asociacións deportivas de ámbito municipal de Cedeira para o ano 2021