Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

AVISO SOBRE A ORDE DE AXUDA EXCEPCIONAL PARA OS SECTORES DE FLOR CORTADA E PLANTA ORNAMENTAL E PARA O SECTOR DE VACÚN DE CARNE

Condicións a cumprir

  • Ser titulares REAGA antes do 01/01/2020,
  • No caso do vacún de carne, ter un mínimo de 10 vacas nutrices calculadas na data 14.03.2020.

Prazo e compatibilidade da axuda

Presentación de solicitudes: dende o 30.10.2020 ata o 30.11.2020

Esta axuda é COMPATIBLE con calquera outrA axuda que se poida obter das distintas administracións para a mesma finalidade.

(DOGA Nº 218 do xoves 29 de outubro de 2020)

NO CASO DE ESTAR INTERESADO SOLICITE INFORMACIÓN AO TÉCNICO DA OFICINA AGRARIA COMARCAL DA SÚA ZONA.

Teléfono: 881930095