Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

A partir de mañá poden solicitarse as subvencións municipais para clubs e entidades deportivas correspondentes ao 2020

Desde mañá martes 4 de agosto e ata o próximo 24 do mesmos mes, os clubs e entidades deportivas inscritas no rexistro municipal de asociacións do Concello de Cedeira poderán presentar a súa solicitude de subvención tanto para investimentos como para actividades para o ano 2020.

As subvencións para actividades teñen como finalidade apoiar e mellorar a práctica deportiva dos clubs e entidades deportivas, subvencionando os programas de actividades deportivas a desenvolver, referidos a proxectos de iniciación deportiva, fomento da práctica e competición deportiva; podendo consistir en programas, eventos ou competicións deportivas concretas ou na actividade ordinaria anual do club ou entidade deportiva solicitante.

Pola súa banda, as axudas para investimentos teñen como finalidade apoiar e mellorar a práctica deportiva dos clubs e entidades deportivas subvencionando investimentos de natureza inventariable tales como inmobles, mobles ou outros susceptibles de inventario cun custo superior a 100,00 €. O obxecto do investimento deberase manter no inventario da entidade ou asociación beneficiaria durante un mínimo de dous anos, contando dende o momento da súa adquisición.

O procedemento asignado para a concesión das distintas solicitudes tanto para as subvencións de actividades como de investimentos será en réxime de concorrencia competitiva, mediante a aplicación dos criterios de concesión que se desenvolven nas bases e que son: o fomento do coñecemento do deporte base, fomento da participación feminina no deporte, organización de actividades, torneos, eventos, etc., antigüidade do club, número de deportistas que compoñen o club ou entidade deportiva, número de técnicos deportivos titulados e acreditados., menor importe da cota mensual, emprego da lingua galega , e compromiso de colaborar coa Concellería de Servizos Sociais para que ningún menor en risco de exclusión social quede fóra dos clubs ou entidades deportivas por razóns económicas.

Nas seguintes ligazóns poden descargarse as bases das axudas publicadas que inclúen os anexos coas solicitudes e demais documentación requerida:

IR Á LIGAZÓN Bases reguladoras para a concesión de subvencións para actividades a clubs e entidades deportivas de Cedeira para o exercicio 2020

IR Á LIGAZÓN Bases reguladoras para a concesión de subvencións para investimentos a clubs e entidades deportivas de Cedeira para o exercicio 2020