Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

A Mancomunidad convoca un proceso de selección para a contratación dun/ha técnico/a de orientación laboral

O día de onte aprobáronse as bases específicas que rexerán a convocatoria para a provisión con carácter interino e polo procedemento de concurso-oposición dun Técnico/a de Orientación Laboral.
As bases íntegras do proceso selectivo encóntranse publicadas na web da Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol www.comarcaferrolterra.es
A presentación de instancias farase no prazo de 8 días hábiles a partir do seguinte á publicación deste anuncio no BOP da Coruña.

Descarga PDF Convocatoria para a selección de persoal funcionario interino, técnico/a de Orientación Laboral, polo procedemento de concurso-oposición