THE GOVERNMENT ENSURES already working IN ALTERNATIVE
ENSURE SECURITY IN ACCESS TO COURT PUMPTRACK

The government Cedeira to step out of the criticisms of the PP speaks of security measures and problems in access to court pumptrack, ensuring that you are working on several alternatives to ensure the safety of users of the facility, "A performance for us will be the highest priority in its implementation take effect when the new budget".

For that reason, municipal officials say do not be willing to "PP Cedeira we come to give any lesson and talk of the importance of safety when, in his last term (year 2013) o goberno de Luis Rubido construíu o skate park da Madalena sen medidas de protección para casos de caídas e sen ter en conta o sinalado no anteproxecto”. Esto vén a confirmar, segundo o executivo, “a súa irresponsabilidade ao fronte da corporación municipal, ao poñer en risco a seguridade dos nenos e nenas que alí xogan”. As medidas recollidas no anteproxecto detallaban a necesidade de instalar 40 metros lineais de varanda, dun metro de altura e por importe de 4.852 euros, para evitar posibles caídas laterais nas tres rampas. Ese elemento non chegou a instalarse.

Tamén destacan desde o goberno de Cedeira “a pouca memoria que teñen os responsables do PP local cando no expediente do skate park tamén existe un informe desfavorable do interventor do Concello, todo un despropósito nunha tramitación conforme á legalidade e un reflexo máis dos tempos escuros da alcaldía de Luis Rubido”, secure.

Sobre esta cuestión do informe, o executivo local incide en que na factura daquela intervención non consta a adxudicación previa por parte do alcalde ou da xunta de goberno nin existen os tres orzamentos sinalados nas bases de execución. Tampouco está acreditada a dispoñibilidade dos terreos, xa que faltaba o informe favorable de Costas, e tamén existe unha diferencia económica de case 10.000 euros do importe inicialmente previsto (20.015,69 euros) ao finalmente executado, que ascendeu a 10.663 euros e foi realizado en dúas fases. Este último dato vén indicar, segundo o executivo cedeirense, que foron eliminadas as partidas dedicadas a garantir a seguridade dos usuarios, “neste caso a dos máis pequenos”.

Todos estes feitos poñen de manifesto unha vez máis como “estivo a traballar o goberno de Luis Rubido, cunha falta total de xestión e transparencia na maioría dos expedientes de contratación e, como neste, incumprindo os informes dos técnicos e sacrificando a seguridade dos nenos