Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Publicadas as bases de selección do campamento urbano de verán do Concello de Cedeira

Este campamento de verán ten a finalidade de facilitar unha alternativa de ocio para as nenas e nenos promovendo así a conciliación familiar durante os meses de vacacións estivais.

O prazo de solicitude realizarase no prazo de 5 días hábiles dende o día seguinte ao da publicación das presentes bases no taboleiro de anuncios dixital.

As solicitudes deberán ser asinadas polo pai, nai ou titor legal do menor e presentaranse no Rexistro Xeral do Concello ou polos medios establecidos no artigos 14.1 e 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

No suposto de que se presente solicitude no Rexistro do Concello de xeito presencial debe solicitarse cita previa.

Na seguinte ligazón pode consultarse o texto íntegro das bases e a ficha de inscrición:

DESCARGAR PDF Bases de selección do campamento urbano de verán do Concello de Cedeira

DESCARGAR PDF Ficha de inscrición