Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Protocolo e guía de boas prácticas dirixidas á actividade comercial en establecemento físico e non sedentario

Este protocolo concíbese como un marco xeral e amplo, consensuado e acordado co sector e os principais sindicatos, que poderá ser completado coas decisións e protocolos que adopten e acórdense nas empresas no marco do dereito da participación dos órganos de representación dos traballadores, a través dos delegados de prevención e os comités de seguridade saúde. Tivéronse en conta ademais as diferentes instrucións e recomendacións elaboradas polo Ministerio de Sanidade.

A súa eficacia dependerá da concienciación, responsabilidade e solidariedade tanto das empresas, do seu persoal e dos consumidores; entre todos poderemos facer fronte á pandemia do coronavirus con eficacia, evitando un efecto negativo na economía, o emprego e a saúde do noso país.

No momento de consulta da presente Guía, deberá terse en conta as condicións específicas establecidas nas ordes ministeriais que regulasen cada unha das fases de desescalada en que se atope nese momento co obxecto de adaptar as indicacións do Protocolo teniendo en cuenta aquelas medidas que fosen propias de cada unha das fases como, por exemplo, o aforo permitido nun establecemento comercial.

Descarga protocolo e guía de boas prácticas dirixidas á actividade comercial en establecemento físico e non sedentario