Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Proceso de selección e contratación de persoal técnico do GALP A Mariña-Ortegal

PROCESO DE SELECCIÓN E CONTRATACIÓN DE PERSOAL TÉCNICO DO GALP A MARIÑA-ORTEGAL

O Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) A Mariña-Ortegal, convoca o proceso de selección de persoal para a cobertura dun posto de Técnico para a aplicación da Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP), no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP 2014-2020).

As condicións e requisitos pódense consultar nas bases que regularán este proceso de selección, que estarán dispostas na páxina web https://galp.xunta.gal/, ou chamando ao teléfono: 982 28 03 13 en horario de luns a xoves, de 08:30 a 14:00 horas e 16:00 a 19:00 horas e venres de 8:30 horas a 14:30 horas.

As solicitudes serán presentadas no prazo máximo de 15 días hábiles contados dende a última publicación nos medios indicados na Base 4.1, debendo realizarse segundo o modelo que se xunta como Anexo I ás Bases, no Rexistro do despacho SERVICIOS DE AUDITORÍA Y CONSULTING DE EMPRESAS, S.L. (SACE), sito en Pza. Maior, 30, 4º, 27001 (Lugo), en horario de luns a xoves, de 08:30 a 14:00 horas e 16:00 a 19:00 horas e venres de 8:30 horas a 14:30 horas ; ou ben, por correo electrónico dirixido á dirección: sace@sace.es.