Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

PLAN DE ACCIÓN PARA O CLIMA E A ENERXÍA SOSTIBLE (PACEs)

O Concello de Cedeira adheriuse ao Pacto das Alcaldías o 30 de xaneiro de 2020 obrigándose, segundo o compromiso asinado, a elaborar o Plan de Acción para o Clima e a Enerxía (PACES) nun prazo máximo de dous anos, tras a sinatura de adhesión ao pacto.

O Plan de Acción Plan de Acción parao Clima e a Enerxía (PACES) de Cedeira é un instrumento da administración local en camiñado a:

  • Elaborar un inventario de emisións do concello de Cedeira, para os efectos de obter un diagnóstico de referencia das emisións de GEI (Gases de Efecto lnvernadoiro) resultantes do consumo de enerxía.
  • Definir accións de minimización con fin de aumentar a eficiencia enerxética e diminuír o consumo de enerxía no concello, e, por conseguinte, que procuren diminuír as emisións de GEI e melloren a calidade do alER do territorio.

Na seguinte ligazón pode accederse ao resume executivo:

DESCARGAR PDF Resumo executivo do Pacto de Alcaldes (Proxecto PACES)