Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Normas para as fogueiras da noite de San Xoán / San Pedro

As solicitudes para a autorización das fogueiras de San Xoan e de San Pedro do ano en curso deberán presentarse no Rexistro Xeral do Concello de Cedeira, na sede do Concello (sede.cedeira.gal) ou por correo electrónico correo@cedeira.gal

O prazo para a presentación de solicitudes comeza o 15 de xuño e remata o día 19 de xuño de 2020 ás 14:00 horas.

O/A solicitante deberá recoller a pertinente autorización no Concello a partir do 22 de xuño de 2020.

As fogueiras só poderán realizarse en terreos privados quedando prohibidas en espazos públicos, na zona de dunas, nas vías ou zonas asfaltadas.

Para máis información descarga as Normas para as fogueiras da noite de San Xoán / San Pedro na seguinte ligazón:

Descarga Bando PDF Normas para as fogueiras da noite de San Xoán / San Pedro