Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Información pública do plan de despregamento de rede de fibra óptica (FTTH) en Cedeira. expediente 2018/x999/000057

Ponse a disposición dos veciños/as a información pública do plan de despregamento de rede de fibra óptica (FTTH) en Cedeira.

Poderá ser examinado por calquera interesado nas dependencias municipais para que se formulen as alegacións que se estimen pertinentes. Así mesmo, estará a disposición dos/as interesados/as na sede electrónica deste concello (https://sede.cedeira.gal/opencms/gl/).

A información será pública polo prazo de 20 días, cuxo inicio do cómputo comezará a contar dende mañá día 7 de agosto.

Na seguinte ligazón pode acceder ao plan de despregamento de rede de fibra óptica:

VER PDF Plan de despregamento de rede de fibra óptica (FTTH) en Cedeira. expediente 2018/x999/000057