Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Finalización do episodio de contaminación microbiolóxica na praia da Madalena

FINALIZACIÓN DO EPISODIO DE CONTAMINACIÓN MICROBIOLÓXICA NA PRAIA DA MADALENA

O Concello informa de que vén de recibir a comunicación do servizo de control de riscos ambientáis/sanidade ambiental da Xunta de Galicia, informando da finalización do episodio de contaminación microbiolóxica na praia da Madalena.

A continuación reproducimos o texto íntegro da comunicación:

“Asunto: finalización do episodio de contaminación microbiolóxica na auga de baño

Comunícolle que, na análise microbiolóxica realizada na auga de baño de A Magdalena, que se recolleu o día 19/09/2018 atopáronse menos de 1000 NMP /100 mL de entreococos intestinais e menos de 1000 NPM/100 mL de Escherichia coli. Estes niveis son aceptables polo que non supoñen un risco para a saúde dos bañistas.
Debe manterse as condicións adecuadas das áreas peripraieiras e se expoñerá aos usuarios calquera outra información relevante establecida regulamentariamente.

Fdo: A Xefa Territorial de Sanidade na Coruña”.

En resumo, desde o Concello infórmase de que trala análise realizada, é seguro bañarse na praia da Madalena.